Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Gratis transport til skole

Alle folkeskoleelever har ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går på distriktsskolen, og skolevejen har en vis længde.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

Elever i 0. - 3. klasse: Længere end 2½ km.

Elever i 4. - 6. klasse: Længere end 6 km.

Elever i 7. - 9. klasse: Længere end 7 km.

Elever i 10. klasse: Længere end 9 km. 

Afstanden måles på degulesider.dk

Benytter eleven offentlige transportmidler, må afstanden mellem hjemmet og stoppestedet udgøre op til halvdelen af afstanden. Ventetiden på skolen må højst være en time før og efter skoletid.

Vil du søge om gratis transport, skal du kontakte barnets skole.

Se oversigt over folkeskoler i Aalborg Kommune

Farlig skolevej og sygekørsel

Der kan bevilges gratis transport til distriktsskolen uanset skolevejens længde, hvis:

  • Eleven skal færdes på særligt farlige skoleveje
  • Der skal tages særligt hensyn til elevens helbred
    (Der skal være en lægelig vurdering af behovet for transport.)

Har du spørgsmål til farlige skoleveje og sygekørsel, kan du henvende dig til Carina Levisen tlf. nr. 9352 0091.

Reglerne for transport

Reglerne for transport findes i bekendtgørelse nr. 688 af 20. juni 2014 om befordring af elever i folkeskolen.

Læs mere om reglerne i bekendtgørelsen

Del indhold