Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ansøgning om optagelse i idrætsklasse

Du ansøger ved at udfylde den digitale selvbetjeningsløsning

Sådan søger du om optagelse

Ansøgningsskemaet og udtalelserne skal give så godt og nuanceret et billede af eleven/udøveren som muligt - idræts- og skolemæssigt.

Derfor skal udtalelserne fra skole, klub og eventuelt specialforbund være så uddybende som muligt. Oplysningerne vil blive behandlet fuldt fortroligt.

Sådan forbereder du dig til at ansøge

Før du begynder på ansøgningen, skal du have indhentet tre udtalelser om ansøger samt taget et foto af ansøger.

1. Udtalelse fra ansøgers nuværende skole, der indeholder:

  • Beskrivelse af elevens faglige status i minimum dansk, matematik og engelsk.
  • Beskrivelse af elevens sociale kompetencer.
  • Oplysninger om eventuelle specielle skolemæssige og undervisningsmæssige udfordringer og behov.
  • Beskrivelse af elevens evne til at strukturere sin hverdag, så lektier, afleveringer og den daglige skolegang bliver lavet.

2. Udtalelse fra ansøgers klub. Udtalelsen skal omfatte oplysninger om udøvers sportslige status, herunder:

  • Generel beskrivelse af udøver - idrætsligt og personligt.
  • Hvilket hold udøver er på.
  • Udøvers talentmæssige position?
  • Udøvers fremtidsperspektiver?
  • Forventninger til udøvers deltagelse på kreds-, unions- og landshold.

3. Udtalelse fra specialforbund

  • Hvis udøver på nuværende tidspunkt indgår i forbundets talentarbejde i form af deltagelse i fællestræninger, udtagelse til kreds-, unions- eller landshold.

4. Foto af ansøger

Upload dit foto til ansøgningen.

Sådan ansøger du

Du ansøger ved at udfylde den digitale selvbetjeningsløsning her på siden, og vedhæfte de tre udtalelser samt foto.  Du får samtidig et log in, så du løbende kan gå ind og rette i din ansøgning frem til ansøgningsfristen udløber.

Næste ansøgningsfrist 

Ansøgningsfrist meldes ud, når næste ansøgningsproces starter.

Kontakt

Talentkoordinator Thomas Skifter Bertelsen og Elitekoordinator Torben Sørensen på: elitesport@aalborg.dk

 

Del indhold

Elitesport Aalborg

Læs mere om idrætsklasser og talentudvikling på:
Elitesport Aalborgs hjemmeside