Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Idrætsklasser

Idrætsklasse er et tilbud til elever, der dyrker eliteidræt og har potentiale til at nå det højeste nationale niveau og internationale niveau.

Skolearbejdet er første prioritet

Som elev i en idrætsklasse får du optimale muligheder for at kombinere din skolegang i 7., 8. og 9. klasse med en spirende idrætskarriere. Skolegangen vægtes højt, og i idrætsklasserne har du præcis de samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever på samme årgang. Det forventes, at du arbejder stabilt med skolearbejdet, som til enhver tid har første prioritet.

Idrætsklasserne startede i 2008, og er et led i Aalborg Kommunes samarbejde med Team Danmark.

To ugentlige morgentræninger

Som elev i en idrætsklasse har du to morgentræninger ud over den almindelige idrætsundervisning. Morgentræningen gennemføres i din idrætsgren eller i et samarbejde på tværs af idrætsgrene med fokus på koordination-, smidigheds- og fysisk træning.

Idrætsklasser på Sønderbroskolen

Sønderbroskolen har udover at være distriktsskole været hjemsted for idrætsklasserne siden starten 2008-2009.

Sønderbroskolen er en skole, hvor:

  • Den enkelte elev anerkendes inden for fællesskabets rammer.
  • Fagligheden prioriteres højt.
  • Læringsmiljøet er præget af god trivsel for alle.
  • Et positivt og åbent samarbejde med hjemmet omkring eleverne.
  • Forældre er velorienterede om skolens daglige virke.

Sådan søger du om optagelse i en idrætsklasse

For at komme i betragtning til en plads i idrætsklassen skal du og dine forældre lave en digital ansøgning til Elitesport Aalborg. Alle ansøgninger vurderes konkret og individuelt, men der er ikke garanti for, at alle bliver optaget. 

Vigtigt, før du søger om optagelse

Der afholdes infomøde hvert år for interesserede udøvere og forældre  med præsentation af det samlede setup i og omkring idrætsklasserne.

Informationsmøde

Næste infomøde holdes i januar 2023. Tid og sted meldes ud sidst på året.

Hvad siger andre elever?

Ønsker du at læse mere om, hvad andre elever synes om at gå i idrætsklasse, kan du kontakte Elitesport Aalborg for at få tilsendt informationshæftet om idrætsklasser.

Kontakt:

Talentkoordinator Thomas Skifter Bertelsen og Elitekoordinator Torben Sørensen på: 

elitesport@aalborg.dk

Del indhold

Elitesport Aalborg

Læs mere om idrætsklasser og talentudvikling på:
Elitesport Aalborgs hjemmeside