Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Adfærd på internettet

Når vi er til stede på internettet og sociale medier, bør vi gøre os nogle tanker om vores egen og andres adfærd. Hvordan håndterer vi personoplysninger? Hvilke spilleregler er gældende for dialog på sociale medier? Hvad er konsekvenserne, hvis man ikke overholder dem?

Facebook

Facebook er et af de medier, vi bruger til at fortælle de gode historier fra skoleområdet i Aalborg Kommune. Det er et medie, vi anvender til at skabe dialog om folkeskolen med vores mange interessenter. Skoleforvaltningen og flere skoler har oprettet sider på Facebook og gjort sig erfaringer med mediet.

For at sikre den gode kommunikation og dialog på Facebook bør de enkelte skoler overveje formål med og spilleregler for tilstedeværelsen på Facebook. Hvad kan brugerne forvente af indholdet, og hvad betragter vi som god adfærd på siden.

Vi har lavet et eksempel på retningslinjer for god adfærd på Facebook. Vi anbefaler skolerne at forholde sig til retningslinjerne og tilpasse deres Facebook-sider herefter.

Her kan du se retningslinjer for god adfærd på Facebook

Billeder og video på internettet

Når vi bringer billeder og video af genkendelige personer på internettet og sociale medier, betragtes det som behandling af personoplysninger. Dermed er de omfattet af reglerne i Persondataloven. Vi har på baggrund af Datatilsynets vejledning beskrevet nogle generelle retningslinjer til brug for skolerne.

Her kan du se retningslinjer for offentliggørelse af billeder og video

Brug af musik i videoer på internettet

Ved brug af musik i videoer på internettet gælder Ophavsretsloven. Vi har på baggrund af Kodas vejledning omkring dette beskrevet, hvordan skolerne skal forholde sig til lovgivningen i praksis. 

Her kan du se retningslinjerne for brug af musik i videoer på internettet

 

Del indhold