Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

10. klasse

Aalborg Kommunes 10. klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse med høj faglighed og fedt studiemiljø.

På Seminarieskolen og Tech College tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de planer, du har for din ungdomsuddannelse. Der lægges vægt på, at eleverne får en god start på deres 10. klasseforløb.

Hele den første uge arbejdes der med aktiviteter på tværs, teambuilding, opstilling af individuelle læringsmål osv. Der vil i løbet af året være en række aktiviteter, som foregår fælles. Det gælder fx:

Hele den første uge foregår sammen, hvor der bl.a. arbejdes med aktiviteter på tværs, partnerskabsklasser, teambuilding, opstilling af individuelle læringsmål osv. Udover den fælles opstart vil der i løbet af året være en række aktiviteter, som foregår fælles. Det gælder fx:

  • Temaarrangementer - som kan være foredrag med relevante emner fx om iværksætteri eller jobparathed
  • Den obligatoriske selvvalgte opgave kan skrives på tværs af sporene
  • Lejrskole
  • Idrætsdag

Hvis du ønsker at gå på 10. klassecentret, skal du vælge mellem tre indgange - GYM10, EUD10 og FLEX10. Alle tre spor giver adgang til at vælge både en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse efter endt 10. klasse.

GYM10

Hvis du overvejer at tage en gymnasial uddannelse, er GYM10 det rigtige for dig. De gymnasiale uddannelser findes på:
• Alment gymnasium (STX)
• Handelsgymnasium (HHX)
• Teknisk gymnasium (HTX)
• HF

EUD10

Den erhvervsrettede indgang er ideel for dig, hvis du overvejer en erhvervsuddannelse inden for følgende områder:
• Omsorg, sundhed og pædagogik
• Kontor, handel og forretningsservice
• Fødevarer, jordbrug og oplevelser
• Teknologi, byggeri og transport

FLEX10

Hvis du har svært ved at bestemme dig og er uafklaret omkring dit valg af ungdomsuddannelse, kan FLEX10 være det rigtige for dig.

10. klasse i Aalborg Ungdomsskole

Du kan også vælge en praktisk orienteret indgang i UNGAALBORG Uddannelsescenter, hvis du vil lære gennem en kombination af teori og praksis. Der er et begrænset antal pladser på denne indgang.

Yderligere information

Du kan få yderligere information ved din vejleder i UU-Aalborg eller ved at henvende dig på Seminarieskolen. 

 

 

Del indhold