Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

10. klasse

Aalborg Kommunes 10. klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse med høj faglighed og fedt studiemiljø.

Fra skoleåret 2020/2021 vil Aalborg Kommunes 10. klassetilbud være en del af UngAalborg som er ungdomsskolen i Aalborg Kommune..

Der vil fortsat blive udbudt EUD10 i lighed med tidligere år, stadig placeret fysisk på Tech College, Østre Uttrup Vej.

10. klasse på Seminarieskolen nedlægges, og der oprettes en nyt 10. klasse beliggende i lokaler På Sporet 8a, 9000 Aalborg sammen med SOSU Nord. 

Med det nye 10. klassetilbud bliver der et øget samarbejde med ungdomsuddannelserne. Det giver de unge helt nye muligheder, når de er i et ungemiljø, der kigger frem på nye muligheder, i stedet for at 10. klasse er en afslutning på grundskolen.

UAX står for UngAalborg 10

UAX er for dig, der ønsker at tage 10. klasse og gerne vil forberede dig fagligt, personligt og socialt til at starte på en ungdomsuddannelse. Når du går i 10 klasse i Aalborg er du altså en del af UngAalborg, hvilket betyder, at du får mulighed for at blive klogere på uddannelses- og karrierevalg i ungemiljøer, der er præget af fællesskab, læring og personlig udvikling.

Du indgår i forskellige læringsmiljøer, som stimulerer din nysgerrighed på verden og lyst til at lære mere. Du får også mulighed for et aktivt fritidsliv gennem UngAalborgs mange tilbud.

UAX er starten på en ungdomsuddannelse, men det er også et år, du aldrig vil glemme.

Yderligere information

En nærmere beskrivelse af 10. klassetilbuddet kan findes på UngAalborgs hjemmeside www.ungaalborg.dk

Du kan få yderligere information ved din vejleder i UU-Aalborg eller ved at henvende dig til Mads Vestergaard. Se kontaktinfo i venstre side.

Del indhold