Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Samtykke i Skoleforvaltningen

Når man behandler personoplysninger, kræver det altid hjemmel. Hjemlen kan enten findes i lovgivningen eller via et samtykke.

Som kommune har vi oftest hjemmel i en lov til at behandle borgeres eller ansattes personoplysninger. I forhold til medarbejdere, så er behandling af personoplysninger nødvendig for, at vi kan opfylde en ansættelsesaftale. Her bruger vi behandlingshjemlen i databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, b.

Et andet eksempel er udførelse af den eller de myndighedsopgaver, vi er pålagt. Eksempelvis pålægger folkeskoleloven os, at vi ”i samarbejde med forældrene skal give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.”

Her har vi hjemmel til behandling af personoplysninger i databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, e, og hvis det er følsomme personoplysninger i artikel 9, stk. 2, g, sammenholdt med artikel 6, stk. 1, e.

I begge disse tilfælde vil vi normalt ikke skulle indhente samtykke fra ansatte eller borgere, medmindre der er en anden lov, der fastsætter, at vi skal gøre det.

 

Print alle punkter

Del indhold