Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Samtykke i Skoleforvaltningen

Når man behandler personoplysninger kræver det altid hjemmel. Hjemlen kan enten findes i lovgivningen eller via et samtykke.

Hvornår kræves samtykke?

Som kommune har vi ofte hjemmel i en lov til at behandle borgeres eller ansattes personoplysninger. I forhold til medarbejdere, så er behandling af personoplysninger nødvendig for, at vi kan opfylde en ansættelsesaftale. Her bruger vi behandlingshjemlen i databeskyttelsesforordningen artikel 6. stk. 1, b.

Et andet eksempel er udførelse af den eller de myndighedsopgaver vi er pålagt, eksempelvis pålægger folkeskoleloven, at vi ”i samarbejde med forældrene skal give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.”

Her har vi hjemmel til behandling af personoplysninger i databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, e, og hvis det er følsomme personoplysninger i artikel 9, stk. 2, g.

I begge disse tilfælde vil vi normalt ikke skulle indhente samtykke fra ansatte eller borgere, medmindre der er en anden lov, der fastsætter, at vi skal gøre det. Et eksempel herpå kan være, at det er fastsat i sundhedsloven, at der skal indhentes informeret samtykke osv.

Samtykke må kun bruges, hvis det er det eneste behandlingsgrundlag til at bruge personoplysningerne. I langt de fleste tilfælde vil der være en lovhjemmel for behandlingsgrundlaget, og derved er samtykke ikke relevant. Lovgrundlaget til behandling af personoplysninger kan normalt findes i særlovgivningen, der dækker det aktuelle arbejdsområde eller i persondatarettens bestemmelser.

Portrætbilleder

Et at de områder, hvor vi har brug for indhentelse af samtykke er, når vi bruger portrætbilleder (af både elever, forældre og personale) på en måde eller et sted, hvor det kan ses af andre end personalet. Undtaget herfra er kun specialskolerne og efter en konkret vurdering eventuelt også specialklasserne, når der er tale om brug af portrætbilleder, som en nødvendig del af undervisningen mv.

Vi har derfor udarbejdet en samtykkeerklæring, som via SkoleIntra sendes til alle forældre med børn indskrevet i en af Aalborg Kommunes skoler.

En tilsvarende samtykkeerklæring anvendes til ansatte i det omfang, vi har brug for portrætbilleder heraf. Det er helt frivilligt, hvad man ønsker at give sit samtykke til, og man kan altid ændre i samtykket ved blot at klikke visse samtykker væk i SkoleIntra og/eller at rette henvendelse til skolekontoret herom.

Se eksempler på samtykkeerklæringer på hjemmesiden noget at have det i

 

 

 

 

Del indhold