Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Særligt tilrettelagt undervisning (STU)

STU er en 3- årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Særligt tilrettelagt undervisning (STU) er et planlagt og koordineret uddannelsesforløb for dig, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Du får en uddannelsesplan og kommer til at udvikle dine kompetencer gennem forskellige undervisningstilbud. 

STU er en selvstændig ungdomsuddannelse, der skal give dig et springbræt til livet som voksen. Du kan derfor ikke bruge STU som en støtte til at gennemføre andre ungdomsuddannelser.

Se kvalitetsstandarden for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i Aalborg Kommune.

Der er 4 STU-tilbud i Aalborg Kommune

Del indhold