3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

4. Modtagere af dine personoplysninger

5. Brug af billeder

6. Opbevaring af dine personoplysninger

7. Dine rettigheder

8. Klageadgang

9. Hvis du vil vide mere

10. Bonusinfo - De registreredes rettigheder (mere info om oplysningspligt)