10. Bonusinfo - De registreredes rettigheder (mere info om oplysningspligt)