Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kvalitetsstandarder for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Målet med kvalitetsstandarden er at inkludere flere unge i STU-målgruppen på arbejdsmarkedet. Indsatsen skal således understøtte de unges lyst til en plads på arbejdsmarkedet. Målet har også direkte sammenhæng med regeringens plan om, at flere borgere med handicap skal inkluderes på arbejdsmarkedet.

Formålet med denne kvalitetsstandard er, at sikre tydelighed i forhold til visitation og deltagelse i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Kvalitetsstandarden sætter rammerne og er en beskrivelse af det serviceniveau, som er gældende for STU-området i Aalborg Kommune.

Kvalitetsstandarden

Print alle punkter

Liste over STU tilbud, der kan anvendes

Print alle punkter

Del indhold