Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Høring - ny organisering af Aalborg Kommunes fællestilbud

Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget har henholdsvis den 5. februar og 8. februar vedtaget at sende forslag om en ny organisering af Aalborg Kommunes fællestilbud i høring.

Forslaget indebærer, at skole- og dagbehandlingstilbuddene Øster Uttrup-Godthåb skolen, Bakkeø, Vissegård og Bådgruppen nedlægges. I stedet oprettes et nyt skole-behandlingstilbud som henlægges under en folkeskoles ledelse og der oprettes et nyt specialundervisningstilbud, som ligeledes henlægges på en folkeskole.

Det juridiske grundlag for nedlæggelsen af Øster Uttrup-Godthåb skolen, Bakkeø, Vissegård og Bådgruppen er folkeskoleloven og bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni 2014 om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole.

Proces

Forslaget til ny organisering af fællestilbuddene blev behandlet tirsdag den 5. februar 2019 i Skoleudvalget og fredag den 8. februar 2019 i Familie- og Socialudvalget. Forslaget offentliggøres fredag den 8. februar 2019 på Aalborg Kommunes og skole- og dagtilbuddenes hjemmesider.

 Høringen er offentlig og alle borgere kan indsende høringssvar. Desuden sendes forslaget til udtalelse hos de relevante skolebestyrelser, ledergrupper og medarbejderudvalg.

Høringsfristen er fredag den 3. maj 2019. Høringssvar skal sendes til adressen:

info-skole@aalborg.dk

Efter høringsfristen vil høringssvarene blive forelagt Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget med henblik på en endelig indstilling til Magistraten og Byrådet.

Kort beskrivelse af forslaget

Øster Uttrup-Godthåbsskolen, Vissegård, Bakkeø og Bådgruppen nedlægges pr. 1. august 2020. I stedet etableres et nyt skolebehandlingstilbud med 25 pladser og med organisatorisk tilknytning til en folkeskole til elever, der er massivt følelsesmæssigt og socialt udfordrede. Alle elever og familier i tilbuddet indgår derfor i familiearbejde. Der ansættes en afdelingsleder til tilbuddet. Skolebehandlingstilbuddet placeres i Bakkeøs nuværende lokaler. Derudover etableres et nyt specialundervisningstilbud som Lindholmklassen på GL. Lindholm skole med 32 pladser på en folkeskole syd for fjorden. Tilbuddet indeholder udover undervisning, socialpædagogisk indsats og mulighed for familiearbejde. Der ansættes tillige en afdelingsleder til dette tilbud.

Der er ingen konsekvenser for Aalborg Kommunes skoledistrikter, idet der er tale om skole-dagtilbud uden skoledistrikt og hvor børnene og de unge visiteres til tilbuddet.

For uddybende oplysninger om forslaget henvises til sagsfremstillingen, hvor der bl.a. kan findes oplysninger om konsekvenser for børn, forældre, medarbejdere og ledere. Sagsfremstillingen kan findes på Aalborg Kommunes hjemmeside på. Klik her  (VÆLG REFERAT FRA DEN 5. FEBRUAR 2019)

Del indhold