Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Håndbog for udsatte børn

Aalborg Kommune har udarbejdet/revideret en håndbog ”På tværs”. Håndbogen er for medarbejdere, som arbejder med udsatte børn og unge på 0-18 års området i Aalborg Kommune.

Håndbogen "På tværs" udkom første gang i december 2009, og er udarbejdet i samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen.

"På Tværs" er med 2017-udgaven blevet opdateret, så den lægger sig tæt op ad Udviklingsstrategi for børn, unge og familier.

Væsentlige aktører omkring børnene er ansatte på 0-6 års området, ansatte på skolerne, DUS- og fritidscenterområderne og ansatte på sundhedsområdet fx tandplejen og sundhedsplejen. 

Der er fokus på Indsatstrappen, hvor der skal vælges den rette indsats og det rette trin på det rigtige tidspunkt.

I forhold til den tidligere udgave er "På Tværs" gennemarbejdet og forenklet, så den er blevet mere læsevenlig. Den er samtidig tilpasset en elektronisk udgivelse, så man via links nemt kan finde rundt i teksten.

Se håndbogen På Tværs

 

Del indhold