Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Børnevenlig Kommune

Aalborg Kommune og UNICEF Danmark har indgået et 3-årigt pilot-samarbejde, som skal føre til, at Aalborg Kommune i december 2022 kan blive anerkendt som Børnevenlig Kommune.

Vi har indgået samarbejdet på baggrund af et ønske om i endnu højere grad at tage børn og unges rettigheder alvorligt og sikre deres eget kendskab til dem. Vi arbejder allerede målrettet med børne- og ungeinddragelse både politisk og i de administrative processer.

Men der er en ambition om at blive endnu bedre til at inddrage – og endnu mere aktive i forhold til at sikre, at børn og unges stemmer bliver hørt. Det er et fælles mål, at børn og unge i Aalborg Kommune kan mærke, at Aalborg er en børnevenlig kommune, hvor deres stemmer bliver hørt, og de oplever reel medinddragelse.


En Børnevenlig Kommune arbejder med inddragelse af børn og unge, og med at højne viden om deres rettigheder på et tværkommunalt niveau. Det betyder også, at Aalborg Kommune vil lave en indsats, som rækker ind i alle forvaltninger, og som er både administrativt og politisk forankret. 

Hvordan gør vi det?

Vi begyndte med at lave en situationsanalyse af børns rettigheder og inddragelse i kommunen i samarbejde med børn selv. På den baggrund er vi i gang med at lave en handlingsplan, som reflekterer vores prioriteter. Handlingsplanen sætter fokus på de udviklings- og forbedringspotentialer, som analysen har identificeret.

Se Situationsanalyse

Print alle punkter

 

Del indhold