Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Seniorrådet rådgiver Byrådet om lokalpolitik, der vedrører den ældre del af befolkningen og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om kommunens forhold for borgere over 60 år.

Valg til Seniorrådet

I efteråret 2021 er der valg til Seniorrådet for valgperioden 2022-25.

Valget er nu afsluttet. På denne side kan du se valgresultatet og andre informationer om valget.

Semiorrådet er lovpligtigt

Seniorrådet er nedsat i henhold til § 30-33 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvor rådet kaldes Ældrerådet. I Aalborg Kommune har rådet imidlertid besluttet at bruge betegnelsen Seniorråd, da det er en mere dækkende betegnelse for den gruppe borgere, rådet repræsenterer.

Skal høres og kan stille forslag om ældrepolitik

Alle forslag der vedrører den ældre del af befolkningen skal sendes til høring i Seniorrådet, før de bliver vedtaget i Byrådet. Seniorrådet kan også på eget initiativ udtale sig og stille forslag om alle emner, der har interesse for kommunens ældre borgere.

Seniorrådet udpeger endvidere to repræsentanter til hvert af kommunes tre lokalråd, der så vidt muligt er bosiddende i lokalområdet. Læs mere om lokalrådene på denne side.

Behandler kun generelle spørgsmål

Seniorrådet behandler ikke sager for enkeltpersoner, men alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til Seniorrådet med spørgsmål og sager, der har generel eller principiel interesse.

Valgt af kommunens borgere over 60 år

Seniorrådet har 13 medlemmer, der er valgt ved direkte valg blandt kommunens borgere, som er fyldt 60 år. Medlemskabet af Seniorrådet er et frivilligt og ulønnet hverv. Medlemmerne repræsenterer alle kommunens ældre borgere, de vælges som enkeltpersoner og repræsenterer ikke politiske partier eller interesseorganisationer.

Seniorrådet 2018-21

Seniorraadet Ny 2018 21

 • Anette Valentin, Nørresundby (Formand)
 • Bibi Jane Back, Aalborg (Næstformand)
 • Jørgen Linnemann, Aalborg SØ
 • Arne Fischer, Klarup
 • Bengt Andersen, Aalborg Øst
 • Birgith Breinholt Nielsen, Hals
 • Dorte Karen Margrethe Poulstrup, Gandrup
 • Eva-Vibeke Madsen, Svenstrup
 • Hanne Lise Richter, Aalborg
 • Jørgen Villiam Behrentzs, Aalborg
 • Karen Margrethe Mortensen, Nibe
 • Ole Sørensen, Aalborg
 • Ulla Marie Blankensteiner, Aalborg

Mødeplan 2021

Seniorrådet holder møde en gang om måneden. Juli måned er mødefri. Udover de ordinære møder afholder Seniorrådet også dialogmøder med Ældre- og Handicapudvalget, ekstraordinære møder vedrørende budget mv.

21. januar 18. februar 18. marts
22. april 20. maj 17. juni
19. august 16. september 14. oktober
18. november  16. december  

Mødeplan 2022

13. januar 18. januar 27. januar
17. februar 17. marts 21. april
19. maj 16. juni 18. august
15. september 13. oktober 17. november
15. december    
Del indhold

Flere oplysninger om Seniorrådet