Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pressekontakt

I Aalborg Kommune ønsker vi at være maksimalt tilgængelige over for journalister og medier. Derfor kan du som journalist altid komme i kontakt med Aalborg Kommune – også uden for normal åbningstid.

Pressevagt - udenfor normal arbejdstid

Kontakt pressevagten på tlf. 9982 1082.

Pressevagten er tilgængelig udenfor den normale åbningstid, dvs. dagligt fra kl. 7-8 og igen kl. 15-23, torsdag kl. 17-23 og i weekenderne fra kl. 7-23.

Pressevagten kan kontaktes med henvendelser og spørgsmål af mediemæssig karakter og har gode muligheder for enten at besvare spørgsmål eller hjælpe videre til den rette talsperson.

Pressekontakt - indenfor normal arbejdstid

Her har du et samlet overblik over kommunikationsfolkene i Aalborg Kommune, som kan guide dig bedst muligt på vej med dine spørgsmål og ønsker:

Borgmesterens Forvaltning:

Line Christensen, Journalist, Tlf. 9931 1620/ 2520 1620

Skriv til Line Christensen


Rasmus Munk Pedersen, Kommunikationskonsulent, Tlf. 9931 1513/ 2520 1513

Skriv til Rasmus Munk

Ældre- og Handicapforvaltningen:

Anna K. Mollerup, Kommunikationskonsulent
Tlf. 9931 5401/2520 5401

Skriv til Anna Mollerup

By- og Landskabsforvaltningen:

Trine Egeberg Henriksen, Kommunikationskonsulent
Tlf. 9931 2121/2520 2121
E-mail: trine.henriksen@aalborg.dk

Caroline Anker, Kommunikationskonsulent
Tlf. 9931 2111/2520 2111
E-mail: caroline.anker@aalborg.dk

BRT-sekretariatet
Sanne Nørgaard, Kommunikationskonsulent
Tlf. 9931 2305/2520 2305
E-mail: sanne.norgaard@aalborg.dk

Miljø- og Energiforvaltningen:

Jan Schrøder, Journalist
E-mail: jan.schroeder@aalborg.dkTlf. 9931 9407

Marianne Jensen, Kommunikationskonsulent
E-mail: marianne.jensen@aalborg.dk Tlf. 9931 9481/2519 9481

Bemærk at henvendelser vedr. aktindsigtssager til Miljø- og Energiforvaltningen sendes til miljoe.energi@aalborg.dk 

Sundheds- og Kulturforvaltningen:

Anders Aaen Larsen, presse- og kommunikationskonsulent, Tlf. 3199 0811

Skriv til Anders Aaen Larsen

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen:

Niels Jahn Knudsen, Kommunikationskonsulent
E-mail: njk-fb@aalborg.dk Tlf. 9931 2513/2520 2513

Skoleforvaltningen:

Cornelius Corneliussen, Kommunikationskonsulent, Tlf.: 93 52 00 11
E-mail: cco-skole@aalborg.dk

Thomas Stevn Kruse, Kommunikationskonsulent, Tlf.: 93 52 00 18
E-mail: stevn@aalborg.dk

Nøglepersoner

Udover kommunikationskonsulenterne, er der også en række nøglepersoner, som forhåbentlig kan svare på dine spørgsmål indenfor normal åbningstid:

Emne Kontaktperson Tlf.
Borgmesterens Forvaltning    
Generelt om forvaltningen Kommunaldirektør, Christian Roslev 9931 1505
Økonomiske forhold Vicekommunaldirektør, Jørgen Litske 9931 1700
Bygningsmæssige forhold Bygningschef, Peter Munk 9931 4061
Borgerservice Kontorchef, Dorthe Jespersgaard 9931 1805
Erhvervsområdet Erhvervschef, Tonny Thorup  9931 1565
By- og Landskabsforvaltningen    
Generelt om forvaltningen Direktør, Christian Bjerg 9931 2105
Trafik- og vejforhold
Parkering
Anlægsprojekter
Asfalt
Bygværker
Belysning
Signalanlæg og andet vejudstyr
Havne
Limfjordsbroen
Egholm færgen og Hals-Egense færger
Stadsingeniør, Svend Erik Pedersen 9931 2300

Byudvikling
Byomdannelse
Lokalplaner
Byrum
Støttet boligbyggeri
Byggesager knyttet til byplanlægning Erhvervsservice

Stadsarkitekt,
Peder Baltzer Nielsen
9931 2200
Parker, skove og grønne naturområder
Idrætsanlæg
Kirkegårde
Strande
Vintertjeneste
Renhold
Belægninger
Kolonihaver
Havnebade og friluftsbade
Stadsgartner, Kirsten Lund Andersen 9931 2250
Byggesager indenfor eksisterende planlægning (Bolig, erhverv, midtby)
Erhvervsservice
BBR og ejendomsskat
Matrikulære sager/ adresser
Landzonesager og skadedyrsbekæmpelse
Vicedirektør, Frede Aagren 9931 2120
Juridiske spørgsmål til By- og Landskabsforvaltningen Afdelingsleder, Bettina Vitnes 9931 2110
Politiske spørgsmål Rådmand, Hans Henrik Henriksen 9931 2100
Ældre- og Handicapforvaltningen    
Forvaltningen, politisk Rådmand, Jørgen Hein 9931 5400
Forvaltningens drift, overordnet Direktør, Jan Nielsen 9931 5405
Forvaltningens drift, økonomi Vicedirektør, Bo Blicher Pedersen 9931 5440
Handicapområdet Handicapchef, Alice Aagaard Hagemann 9982 7401
Ældreområdet, generelt Ældre- og sundhedschef, Annette Secher 9931 3800
Hjemmepleje, madordning og rengøring
(Frit-valgsområdet)
Chef for Frit Valg, Karen Margrethe Holdsbjerg-Larsen 9982 4801
Sygepleje Sygeplejechef, Helen Kæstel 9931 3820
Pjejehjem Plejeboligchef, Helle Birgitte Dahl Hansen 9931 3470
Aktivitet og træning  Aktivitet- og Træningschef, Gitte Hørslev knudsen 9931 7645
Skoleforvaltningen    

Forvaltningen generelt

Direktør, Martin Østergaard Christensen  9931 4010
Politiske spørgsmål Rådmand, Tina French Nielsen 9931 4001
Miljø- og Energiforvaltningen    

Generelt om miljø, energi og bæredygtighed

Rådmand, Lasse P.N. Olsen 2519 9401
Generelt om miljø, energi og bæredygtighed

Direktør, Søren Gais Kjeldsen

Kommunikationskonsulent, Jan Schrøder

2940 1820

9931 9407

Administration Administrationschef, Nils Ove 2519 9410
Strategi og planlægning inden for miljø, energi og bæredygtighed Forvaltningsgrenchef, Jane Stampe 4142 6473
 Miljø Miljøchef, Michael Damm 2520 2400/ 8640 8097 
Gas, varme, renovation og affald Forvaltningsgrenchef, Flemming Mostrup Kielgast 2520 4801/ 8640 8097
Aalborg Forsyning, Vand A/S Direktør, Bo Laden 2239 2875
Aalborg Forsyning, Kloak A/S Direktør, Bo Laden 2239 2875
Aalborg Energikoncern Vicedirektør, Jesper Høstgaard-Jensen 2519 9372
Sundheds- og Kulturforvaltningen    
Forvaltningen, politisk Rådmand Mads Duedahl 2520 1900
Forvaltningen, generelt Direktør Bente Graversen 9931 1901

Kultur
Aalborg Stadsarkiv
Nordkraft Event

Kulturchef NN.  

Landdistriktsudvikling
Folkeoplysning
Foreninger, aftenskoler, daghøjskoler
Elitesport Aalborg - talentudvikling
Haller og klubhuse
Mental sundhed - stresstilbud
Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundheds- Fritids- og Landdistriktchef Erik Kristensen 2520 4170
Aalborg Bibliotekerne Bibliotekschef Kirsten Boelt 9931 4435
Kollektiv Trafikplanlægning, køreplaner, stoppesteder, vejanlæg
Kørselskontor, kommunalt betalt, visiteret speciel kørsel til ældre eller børn og unge med særlige behov
Afdelingsleder Jan Øhlenschlæger 9931 1930
Familie- og beskæftigelsesforvaltningen    
Forvaltningen, politisk Rådmand, Mai-Britt Iversen 9931 2500
Forvaltningen, generelt Direktør Arne Lund Kristensen 9931 2503
Forvaltningen, økonomi og IT

Økonomi- og It-chef
Arne Bilgram

9931 2600
Forvaltningen, juridisk Leder af juridisk kontor Allan Ramsgaard 9931 2705
Børne- og familieafdelingen
Dagpleje, vuggestuer, børnehaver mm. 
Fritidstilbud (10-18 år)
Tandplejen
Misbrugsbehandling
Drift af institutioner og tilbud til udsatte børn, unge og voksne
Sundhedsplejen
Drift af institutioner og handicaptilbud (0-18 år)
Afdelingschef Hans Chr. Mariegaard 9931 2700

Job- og Ydelsescenter
Jobcenteret
Ledighed 
Jobformidling 
Aktiverings- og revalideringsindsats 
Borgere, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, førtidspension, sygedagpenge mm. 
Servicering af virksomheder 
Sprogundervisning

Afdelingschef Jesper Dahlgaard 9931 2530
Socialafdelingen
Råd, vejledning samt foranstaltninger til børn, unge og voksne med særlige behov - herunder handicappede børn og unge.
Boligsocialt arbejde
Bevilling af tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov.
Afdelingschef Hanne Husted Manata 9931 2843
Del indhold