Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pressekontakt

I Aalborg Kommune ønsker vi at være maksimalt tilgængelige for journalister og medier. Derfor kan du som journalist altid komme i kontakt med Aalborg Kommune – også uden for normal åbningstid.

Pressevagt - udenfor normal arbejdstid

Kontakt pressevagten på tlf. 9982 1082.

Pressevagten er tilgængelig udenfor den normale åbningstid, dvs. dagligt fra kl. 7-8 og igen kl. 15-23, torsdag kl. 17-23 og i weekenderne fra kl. 7-23.

Pressevagten kan kontaktes med henvendelser og spørgsmål af mediemæssig karakter og har gode muligheder for enten at besvare spørgsmål eller hjælpe videre til den rette talsperson.

Pressekontakt - indenfor normal arbejdstid

Her har du et samlet overblik over kommunikationsfolkene i Aalborg Kommune, som kan guide dig bedst muligt på vej med dine spørgsmål og ønsker:

Borgmesterens Forvaltning:

Kirja Holland, leder af Kommunikation og Udvikling, tlf. 9931 1608 / 2520 1608

Skriv til Kirja Holland Thomsen


Line Christensen, Journalist, Tlf. 9931 1620/ 2520 1620

Skriv til Line Christensen

By- og Landskabsforvaltningen

Trine Egeberg Henriksen, Leder af Kommunikation
Tlf. 9931 2121/2520 2121

Skriv til Trine Egeberg Henriksen

Lene Kold, Kommunikationskonsulent
Tlf. 9931 2111/2520 2111

Skriv til Lene Kold

 
Aktindsigt 

Drejer din henvendelse sig om aktindsigtssager til By- og Landskabsforvaltningen, bedes du benytte denne kontaktformular.

Anmod om aktindsigt hos By- og Landskabsforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen

Jan Schrøder, Journalist
E-mail: jan.schroeder@aalborg.dk, tlf. 9931 9407

Marianne Jensen, Kommunikationskonsulent
E-mail: marianne.jensen@aalborg.dk Tlf. 9931 9481/2519 9481

Bemærk at henvendelser vedr. aktindsigtssager til Miljø- og Energiforvaltningen sendes til miljoe.energi@aalborg.dk

Sundheds- og Kulturforvaltningen

Anders Aaen Larsen, presse- og kommunikationskonsulent, Tlf. 3199 0811

Skriv til Anders Aaen Larsen

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen:

Niels Jahn Knudsen, Kommunikationskonsulent
E-mail: njk-fb@aalborg.dk Tlf. 9931 2513/2520 2513

Skoleforvaltningen:

Cornelius Corneliussen, Kommunikationskonsulent, Tlf.: 93 52 00 11

Skriv til Cornelius Corneliussen

 

Kristina Bakmann, Kommunikationskonsulent, Tlf.: 93 52 00 10

Skriv til Kristina Bakmann

Ældre- og Handicapforvaltningen 

Anna K. Mollerup, komunikationskonsulent, tlf.: 9931 5401/2520 5401

Skriv til Ældre- og Handicapforvaltningen

Aktindsigt

Henvendelser vedr. aktindsigtssager til Ældre- og Handicapforvaltningen sendes til aeldre.handicap@aalborg.dk

 

Nøglepersoner

Udover kommunikationskonsulenterne, er der også en række nøglepersoner, som forhåbentlig kan svare på dine spørgsmål indenfor normal åbningstid:

Emne Kontaktperson Tlf.
Borgmesterens Forvaltning    
Generelt om forvaltningen Kommunaldirektør, Christian Roslev 9931 1505
Økonomiske forhold Vicekommunaldirektør, Jørgen Litske 9931 1700
Bygningsmæssige forhold Bygningschef, Peter Munk 9931 4061
Borgerservice Kontorchef, Dorthe Jespersgaard 9931 1805
Erhvervsområdet Erhvervschef, Tonny Thorup  9931 1565
By- og Landskabsforvaltningen    
Generelt om forvaltningen Kst. direktør, Anders Fokdal 9931 2105
Trafik- og vejforhold
Parkering
Anlægsprojekter
Asfalt
Bygværker
Belysning
Signalanlæg og andet vejudstyr
Havne
Limfjordsbroen
Egholm færgen og Hals-Egense færger
Stadsingeniør, Svend Erik Pedersen 9931 2300

Byudvikling
Byomdannelse
Lokalplaner
Byrum
Støttet boligbyggeri
Byggesager knyttet til byplanlægning Erhvervsservice

Stadsarkitekt,
Peder Baltzer Nielsen
9931 2200
Parker, skove og grønne naturområder
Idrætsanlæg
Kirkegårde
Strande
Vintertjeneste
Renhold
Belægninger
Kolonihaver
Havnebade og friluftsbade
Stadsgartner, Kirsten Lund Andersen 9931 2250
Byggesager indenfor eksisterende planlægning (Bolig, erhverv, midtby)
Erhvervsservice
BBR og ejendomsskat
Matrikulære sager/ adresser
Landzonesager og skadedyrsbekæmpelse
Vicedirektør, Frede Aagren 9931 2120
Juridiske spørgsmål til By- og Landskabsforvaltningen Afdelingsleder, Bettina Vitnes 9931 2110
Politiske spørgsmål Rådmand, Hans Henrik Henriksen 9931 2100
Ældre- og Handicapforvaltningen    
Forvaltningen, politisk Rådmand Jørgen Hein 9931 5400
Forvaltningens drift, overordnet Direktør Jan Nielsen 9931 5405
Forvaltningens drift, økonomi Vicedirektør Bo Blicher Pedersen 9931 5440
Handicapområdet generelt Handicapchef Alice Aagaard Hagemann 9982 7401

Autisme og ADHD

Specialiserede ydelser til børn, unge, voksne og ældre med autisme og ADHD

Fagcenterchef Jonna Kastbjerg

9982 7489

Særlige Tilbud

Specialiseret indsats for borgere med svær udviklingshæmning eller et svært nedsat psykisk og evt. fysisk funktionsniveau 

Fagcenterchef Kirsten Larsen 9982 7464

Socialpsykiatri

Specialiserede sociale tilbud for mennesker med sindslidelse fra psykisk sårbarhed til svære sindslidelser

Fagcenterchef (kst.) Anne Louise Dall

9982 7460

Udviklingshæmning (Livskraft)

Støtte, optræning, omsorg og hjælp til udvikling af færdigheder til borgere med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Fagcenterchef Johnny Hein Danielsen 3199 7430

Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicap

Specialiserede sociale ydelser og tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade og fysisk handicap

Fagcenterchef Anne Oppelstrup 9982 7447

Aalborg AKTIV (beskæftigelse)

Aalborg FRI-TID (frivillige)

Sekretariatschef Charlotte Egeblad 9982 7416
Ældreområdet, generelt Ældre- og sundhedschef Annette Secher 9931 3800
Hjemmepleje, madordning og rengøring
(Frit-valgsområdet)
Chef for Frit Valg Karen Margrethe Holdsbjerg-Larsen 9982 4801
Sygepleje Sygeplejechef Helen Kæstel 9931 3820
Plejehjem Plejeboligchef Carsten Lindgaard Johansen 9931 3470
Aktivitet og træning  Aktivitet- og Træningschef Gitte Hørslev knudsen 9931 7645
Skoleforvaltningen    

Forvaltningen generelt

Direktør, Jakob Ryttersgaard 9931 4044
Politiske spørgsmål Rådmand, Tina French Nielsen 9931 4001
Miljø- og Energiforvaltningen    

Generelt om miljø, energi og bæredygtighed

Rådmand, Lasse P.N. Olsen 2519 9401
Generelt om miljø, energi og bæredygtighed

Direktør, Søren Gais Kjeldsen

Kommunikationskonsulent, Jan Schrøder

2940 1820

9931 9407

Administration Administrationschef, Nils Ove 2519 9410
Miljø og Plan Vicedirektør, Jane Stampe 4142 6473
Bæredygtighed og udvikling Afdelingschef, Michael Damm 2520 2400/ 8640 8097 
Renovation og affald

Vicedirektør, Miljø og Plan

Jane Stampe

4142 6473
Generelt om Aalborg Forsyning, energidivisionen

Direktør, Søren Gais Kjeldsen

Vicedirektør, Jesper Høstgaard-Jensen

Kommunikationskonsulent, Jan Schrøder

2940 1820

2519 9372

 

9931 9407 (mobil)

Aalborg Forsyning, energidivisionen, Vedr. distribution af varme og bygas

Forsyningschef, Jesper Møller Larsen 2520 4861
Aalborg Forsyning, energidivisionen, Vedr. produktion, varme og el Produktionschef, Henrik Klitgaard-Jensen 2787 5721
Aalborg Forsyning, energidivisionen, Vedr. fjernkøling Projekt-, Forretnings- og Udviklingschef, Flemming Mostrup Kielgast 2520 4801/ 8640 8097
Generelt om Aalborg Forsyning, vanddivisionen

Direktør, Søren Gais Kjeldsen

Vicedirektør, Bo Laden

Kommunikationskonsulent, Jan Schrøder

2940 1820

2239 2875

9931 9407 (mobil)

Aalborg Forsyning, vanddivisionen, Vedr. Vandforsyning Vicedirektør, Bo Laden 2239 2875
Aalborg Forsyning, vanddivisionen, Vedr. Kloakforsyning Vicedirektør, Bo Laden 2239 2875
Sundheds- og Kulturforvaltningen    
Forvaltningen, politisk Rådmand Mads Duedahl 2520 1900
Forvaltningen, generelt Direktør Bente Graversen 9931 1901

Kultur
Aalborg Stadsarkiv
Nordkraft Event

Kulturchef Morten Koppelhus

9931 4150

Landdistriktsudvikling
Folkeoplysning
Foreninger, aftenskoler, daghøjskoler
Elitesport Aalborg - talentudvikling
Haller og klubhuse
Mental sundhed - stresstilbud
Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundheds- Fritids- og Landdistriktchef Erik Kristensen 2520 4170
Aalborg Bibliotekerne Bibliotekschef Kirsten Boelt 9931 4435
Kollektiv Trafikplanlægning, køreplaner, stoppesteder, vejanlæg
Kørselskontor, kommunalt betalt, visiteret speciel kørsel til ældre eller børn og unge med særlige behov
Afdelingsleder Jan Øhlenschlæger 9931 1930
Familie- og beskæftigelsesforvaltningen    
Forvaltningen, politisk Rådmand, Mai-Britt Iversen 9931 2500
Forvaltningen, generelt Direktør Arne Lund Kristensen 9931 2503
Forvaltningen, økonomi og IT

Økonomi- og It-chef
Arne Bilgram

9931 2600
Forvaltningen, juridisk Leder af juridisk kontor Allan Ramsgaard 9931 2705
Børne- og familieafdelingen
Dagpleje, vuggestuer, børnehaver mm. 
Fritidstilbud (10-18 år)
Tandplejen
Misbrugsbehandling
Drift af institutioner og tilbud til udsatte børn, unge og voksne
Sundhedsplejen
Drift af institutioner og handicaptilbud (0-18 år)
Afdelingschef Hans Chr. Mariegaard 9931 2700

Job- og Ydelsescenter
Jobcenteret
Ledighed 
Jobformidling 
Aktiverings- og revalideringsindsats 
Borgere, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, førtidspension, sygedagpenge mm. 
Servicering af virksomheder 
Sprogundervisning

Afdelingschef Jesper Dahlgaard 9931 2530
Socialafdelingen
Råd, vejledning samt foranstaltninger til børn, unge og voksne med særlige behov - herunder handicappede børn og unge.
Boligsocialt arbejde
Bevilling af tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov.
Afdelingschef Hanne Husted Manata 9931 2843
Del indhold

Banner søg om aktindsigt