Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aktiv information

Retningslinjer for aktiv information

Det følger af § 17, stk. 1 og 2, i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen, at en kommune på sin hjemmeside skal give borgerne information om sin virksomhed, og skal fastsætte retningslinjer for sin informationspligt.

På den baggrund har Aalborg Kommune fastsat følgende retningslinjer:

1. På Aalborg Kommunes hjemmeside skal fremgå følgende information:

 • Aktuelle nyheder og pressemeddelelser
 • Aktuelle job- og infoannoncer
 • Overordnet information om kommunens arbejdsområder
 • Overordnet information om kommunens organisation - både politisk og administrativt, herunder, styrelsesvedtægt, organisationsdiagram, målsætninger, visioner og ledelsesgrundlag
 • Referater og dagsordner fra byrådet og de stående udvalg
 • Kommunens budget og regnskab
 • Kommunens politikker
 • Oplysninger om kommunens råd og nævn, herunder arbejdsområder, opgaver, sammensætning og eventuelt vedtægt eller forretningsorden
 • De enkelte forvaltningers kontaktoplysninger
 • Henvisninger til love og administrative forskrifter, hvor det skønnes relevant
 • Retningslinjerne for aktiv information

2. De ovennævnte oplysninger ajourføres løbende.

3. Retningslinjerne trådte i kraft den16. juni 2014

Del indhold