Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vederlæggelse og godtgørelser

Til medlemmer af Aalborg Byråd samt politisk udpegede medlemmer af råd og nævn udbetales vederlag og godtgørelser.

For byrådsmedlemmer

Har du brug for et dokument til at indberette tabt arbejdsfortjeneste, så send en mail til Byrådssekretariatet, eller ring på tlf. 9931 3131.

Vederlag til politisk udpegede ikke-byrådsmedlemmer

Som politisk udpeget ikke-byrådsmedlem kan du vælge at modtage diæt eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for din varetagelse af hvervet.

Vederlæggelsen sker efter Styrelsesloven §16a. Af Aalborg Byråd er det desuden besluttet, at der maksimalt udbetales diæt/erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelser for maksimalt fire møder om året pr. udpegning (Byrådets beslutning af 26. februar 1996).

Har du brug for et dokument til ansøgning om mødediæter, så send en mail til Byrådssekretariatet, eller ring på tlf. 9931 3131.

 

Del indhold