Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vederlæggelse og godtgørelser

Til medlemmer af Aalborg Byråd samt politisk udpegede medlemmer af råd og nævn udbetales vederlag og godtgørelser.

For byrådsmedlemmer

Byrådsmedlemmer er berettiget og forpligtet til at modtage ydelser. De aktuelle satser på både vederlag og godtgørelser kan ses i dokumentet.

Se hvilke ydelser byrådsmedlemmer er berettiget og forpligtet til at modtage.

Indberetningsseddel til brug for indberetning af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste

For politisk udpegede ikke-byrådsmedlemmer

Vederlag til ikke-byrådsmedlemmer

Som politisk udpeget ikke-byrådsmedlem kan du vælge at modtage diæt eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for din varetagelse af hvervet.

Vederlæggelsen sker efter Styrelsesloven §16a. Af Aalborg Byråd er det desuden besluttet, at der maksimalt udbetales diæt/erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelser for maksimalt fire møder om året pr. udpegning (Byrådets beslutning af 26. februar 1996).

Læs mere om vederlag og godtgørelse for ikke-byrådsmedlemmer.

Hent indberetningssedlen

Del indhold