Vejledning til standard tilgængelighedsstrategi

Eksempel på en tilgængelighedsprofil til plejecentre og lignende

Tilgængelighedsstrategi skabelon til plejehjemsbyggeri

Hjælpemidler til mennesker med nedsat hørelse