Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Rådgivning om tilgængelighed og universelt design

Udvikling, videndeling og rådgivning om tilgængelighed

Tilgængelighed 

Tilgængelighedsrådgiver udvikler tilgængelighedsarbejdet i Aalborg Kommune ved at videndele og rådgive om:

  • Tilgængelighed herunder universel design.
  • Lovsamlingen.
  • Anvisninger, bæredygtighedsmanualer, vejledninger.
  • Brugerbehov og brugeradfærd.
  • Arkitekturpsykologi.

Rådgivning til bygherrer

Tværfagligt samarbejde

Tilgængelighedsrådgiveren indgår i tværfagligt samarbejde på tværs af de kommunale forvaltninger og i samarbejde med eksterne parter.

Arbejdet foregår i projekter og i netværk, råd og udvalg.

Tilgængelighedsrådgiveren er:

  • Formand for Aalborg Kommunes Tilgængelighedsudvalg
  • Orienterer til og assisterer Aalborg Kommunes Handicapråd med opgaveløsning
  • Medlem af flere nationale netværk om tilgængelighed og universel design  
  • Stifter af det kommunale netværk Bedre By og Bolig

Rådgivning og audit er omkostningsfrit, når Aalborg Kommune er inddraget i projektet som bygherre, byggesagsbehandler eller lignende.

I Aalborg Kommune arbejder vi med tilgængelighed ud fra et bredt perspektiv, som kræver et stort bagkatalog af viden og erfaring.

Status på indsatsen 

Ønsker du at læse mere om, hvordan vi løser opgaven i Aalborg Kommune, kan du rekvirere årsrapporter fra tilgængelighedsarbejdet fra perioden 2008 til d.å. ved henvendelse til tilgængelighedsrådgiveren.

Kontakt Tilgængelighedsrådgiver 

 

Del indhold

Tilgængelighed ved byggeri og bolig