Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilgængelighedspulje

Tilgængelighedspuljen skal sikre, at der løbende arbejdes med at forbedre alle borgeres mulighed for at færdes og deltage i samfundet på lige fod med andre.

Aalborg Kommune afsætter hvert år økonomiske midler til tilgængelighedspuljen.

Puljen administreres af Aalborg Kommunes tilgængelighedsrådgiver i Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tilskud bevilliges af Sundheds- og Kulturudvalget.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist hvert år den 15. september. Der åbnes op for ansøgninger via selvbetjeningslinket i august 2021.

Hvad kan der søges til

Der kan søges om medfinansiering til tilgængelighedsforbedringer udover bygningsreglementets minimumskrav i nybyggeri eller eksisterende byggeri og udearealer. Byggeriet og området skal være åbne for offentligheden og beliggende i Aalborg kommune.

Der kan opnås støtte til projekter med et budget på mindst 5000,-kr.

Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner og enkeltvirksomheder.

Støtte

Som udgangspunkt støtter puljen med maksimalt 75% af udgifterne.

Del indhold