Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilgængelighedsudvalget

Udvalget arbejder for at mennesker med handicap kan færdes i offentlige bygninger og områder på lige fod med alle andre

Tilgængelighedsudvalget

Udvalget arbejder for at øge niveauet af tilgængelighed i bygge- og anlægsprojekter. Opgaven løses ved at rådgive Aalborg Kommunes Handicapråd og kommunens forvaltninger i principielle og konkrete problematikker i forhold til tilgængelighed indenfor Aalborg kommune og ved at bistå den kommunale tilgængelighedsrådgiver i dennes opgaver.

Derudover udfører udvalget tilgængelighedsrelaterede  opgaver for Handicaprådet:

  • Modtager orientering om bygge- og anlægsprojekter.
  • Administrerer Aalborg Kommunes Tilgængelighedspulje.

Møder

Udvalget afholder 6-8 møder årligt. 

Medlemmer

Repræsentanter fra Aalborg Kommune:

  • Formand Kit Bos, tilgængelighedsauditør, Sundheds- og Kulturforvaltningen. 
  • Lone Foss, civilingeniør, By- og Landskabsforvaltningen, Plan og Udvikling. 
  • Peter Sønderlund, civilingeniør, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje. 

Repræsentanter for Danske Handicaporganisationer (DH)

  • Aase Kvolbæk Ibsen
  • Christian Sørensen
Del indhold

Tilgængelighedsudvalgets kommissorium