Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilgængelighedsudvalget

Udvalget arbejder for at mennesker med handicap kan færdes i offentlige bygninger og områder på lige fod med alle andre

Tilgængelighedsudvalget

Udvalget arbejder for, at alle mennesker, uanset funktionsevne, ligeværdigt og selvstændigt kan færdes i det offentlige rum herunder bygninger, veje og anlæg.

Opgaven løses ved at rådgive Aalborg Kommunes Handicapråd og kommunens forvaltninger i principielle og konkrete problematikker i forhold til tilgængelighed indenfor Aalborg kommune og ved at bistå den kommunale tilgængelighedsrådgiver i dennes opgaver.

Derudover udfører udvalget tilgængelighedsrelaterede  opgaver for Handicaprådet:

 • modtager orientering om bygge og anlægsprojekter
 • administrerer Aalborg Kommunes Tilgængelighedspulje, inklusiv arbejdet med at vurdere og indstille puljeansøgningerne til Aalborg Kommunes Handicapråd

Målet for tilgængelighedsudvalgets arbejde er at:

 • der ved nyanlæg, byomdannelse , nybyggeri og ombygninger i kommunen anvendes løsninger, der i videst muligt kan benyttes af alle – uanset funktionsevne.
 • der i forbindelse med lokalplanlægning og byggesagsbehandling stilles krav om tilgængelighed i såvel kommunale som private bygge- og anlægsprojekter.
 • tilvejebringe lige muligheder for alle jf. den overordnede målsætning i Aalborg Kommunes Handicappolitik.
 • Muliggøre forbedret tilgængelighed indenfor kommunegrænsen via Aalborg Kommunes Tilgængelighedspulje.

Møder

Udvalget afholder 6-8 møder årligt. 

Medlemmer

Repræsentanter fra Aalborg Kommune

 • Formand Kit Bos, tilgængelighedsauditør, Sundheds- og      Kulturforvaltningen. 
 • Lone Foss, civilingeniør, By- og Landskabsforvaltningen, Plan og Udvikling. 
 • Peter Sønderlund, civilingeniør, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje. 

Repræsentanter for Danske Handicaporganisationer (DH)

 • Steffen Winther
 • Palle Brøndum
Del indhold

Udvalgets mål

 • At mennesker med handicap kan færdes i og bruge offentlige områder på lige fod med andre.

 • At der ved nyanlæg, byomdannelse og nybyggeri så vidt muligt er tilgængeligt for alle.

 • At der i lokalplanlægningen og byggesagsbehandlingen stilles krav til tilgængelighed både i kommunale og i private bygge- og anlægsprojekter.

 • At der er god tilgængelighed overalt, og lige muligheder for alle.