Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ligestillingsudvalget

Udvalget arbejder for at fremme ligestilling blandt ansatte i kommunen.

Gå til siden med referater fra Ligestillingsudvalget

Ligestillingsudvalget er sammensat af tre medlemmer fra byrådet, syv ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra kommunens hovedsamarbejdsudvalg og tre eksterne interessenter.

Kønsligestillingspolitik

Politikkens nøglebegreb er: Mangfoldighed. Det vil sige accept og respekt for individers forskellige kultur og kompetencer. Mangfoldighed kan for eksempel bestå af seksuel orientering, handicap, religion, etnicitet og køn.

Aalborg Kommunes ligestillingspolitik har 4 fokusområder:

  • Ligestilling i børnehøjde
  • Børn og barsel
  • Rekruttering
  • Mangfoldighed i ledelse.

Kontakt Ligestillingsrådets sekretariat, hvis du ønsker at få kønsligestillingspolitikken tilsendt.

Læs mere

Gå til Ligestillingsministeriets hjemmeside for inspiration om ligestilling

Print alle punkter

Del indhold