Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Landdistriktsudvalget

Udvalget rådgiver om Landdistriktspuljen og følger udmøntning af Landdistriktspolitikken.

Gå til siden med dagsorden og referater fra Landdistriktsudvalget

Landdistriktsudvalget rådgiver og udtaler sig om ansøgninger til Landdistriktspuljen til Sundheds- og Kulturudvalget.

Aflægger hvert år beretning til Sundheds- og Kulturudvalget om Landdistriktsudvalgets virke og udviklingsemner for landdistriktet, herunder forslag til følgende års fordeling af den økonomiske ramme for puljen.

Print alle punkter

Kommissorium

Print alle punkter

Del indhold