Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Folkeoplysningsudvalget

Udvalget fastlægger principper for fritidspolitikken og tager stilling til, om foreninger og aftenskoler er berettigede til tilskud

Gå til siden med dagsorden og referater fra Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget beslutter, hvordan kommunens tilskud til det folkeoplysende arbejde skal fordeles og er høringspart i beslutninger, der vedrører kommunens foreningsliv.

Folkeoplysningsudvalgets møder holdes i Borgmesterens Forvaltning, Boulevarden 13, i Repræsentationslokale 1 kl. 15.00. Udvalget holder sommerferie i juli.

Print alle punkter

 

Del indhold