Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Folkeoplysningsudvalget

Udvalget fastlægger principper for fritidspolitikken og tager stilling til, om foreninger og aftenskoler er berettigede til tilskud

Folkeoplysningsudvalgets opgaver

Folkeoplysningsudvalget beslutter, hvordan kommunens tilskud til det folkeoplysende arbejde skal fordeles og er høringspart i beslutninger, der vedrører kommunens foreningsliv.

Folkeoplysningsudvalgets møder holdes i Borgmesterens Forvaltning, Boulevarden 13, i Repræsentationslokale 1 kl. 15.00. Udvalget holder sommerferie i juli.

Mødekalender 2021

10. februar 26. maj 27. oktober
24. marts 23. juni 8. december
28. april 8. september   
     

Dagsorden/referater  

Udvalgets sammensætning

Folkeoplysningsudvalget har 17 medlemmer.

 • 7 byrådspolitikere
 • 10 repræsentanter for kommunens foreninger.
 • Herudover deltager 2 medarbejderrepræsentanter for aftenskoler og foreninger, som ikke har stemmeret.

Medlemmer valgt af byrådet

 • Mads Duedahl
 • Anna Kirsten Olesen
 • Evald Lange Rise
 • Lars Peter Frisk
 • Rose Sloth Hansen
 • Nuuradiin S. Hussein
 • Ole Risager

Brugerrepræsentanter for folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler)

 • Anders Flyvbjerg
 • Anna Marie Olesen, næstformand
 • Bjørn Salling

Brugerrepræsentanter for frivilligt foreningsarbejde

Idræt

 • Keld Jensen, formand
 • Susan Roulund
 • Ole Nielsen

Korps

 • Hans Schroeder

Idébetonede foreninger

 • Christian Nørgaard
 • Jens Peder Bjerg

Handicapforeninger

 • Jan Karkov Sørensen

Tilforordnede

 • Jan Vestergaard - aftenskoler
 • Anita Rosenkilde Lodberg - korps

 

Del indhold