Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ungestrategiens ledergruppe

Ungestrategiens ledergruppe består af alle de centrale aktører på ungeområdet eller repræsentanter herfor. Gruppen blev allerede etableret i 2009 i forbindelse med at man besluttede at udarbejde den første ungestrategi i Aalborg Kommune.

Gå til siden med referater fra Ungestrategiens ledergruppe

Tanken var dengang og er stadig, at man anser det som en vigtig forudsætning for samarbejdet om og med de unge, at aktørerne har et godt kendskab til hinanden. Denne præmis har vist sig at være langtidsholdbar, hvilket gør at vi i dag kan se tilbage på et systematisk og tæt samarbejde mellem ungeaktørerne i Aalborg Kommune gennem mere end et årti.

Medlemmer af ungestrategiens ledergruppe:

 • AMU Nordjylland - EUD-Chef Jens Hoelgaard Christensen
 • Center for Dag og døgntilbud - Centerleder Mariann Boje Jones
 • Center for Tværfaglig Forebyggelse - Børne- og familieleder Denise Bakholm
 • Center for Sociale indsatser - Leder Tina Maria Larsen
 • DA - Vakant
 • Daghøjskolerne - Leder Lene Cato (AOF)
 • Socialafdelingen - Sekretariatschef Thomas Lohman
 • Gymnasie/HF - Rektor Torben Poulsen
 • LO Aalborg - Anna Kirsten Olesen
 • PPR (Trivselsindsatsen) - Afsnitsleder Rune John Pedersen
 • Skoleforvaltningen - Chef for Forebyggelse og Fællesskaber Susanne Nielsen
 • SOSU Nord - Uddannelsesleder Jan Kempf Bertelsen
 • Sundheds- og Kulturforvaltningen - Konsulent Helle Lundgreen
 • TAMU - Afdelingsleder Marianne Holmsgaard
 • Tech College - Afdelingsleder Susanne Østergaard
 • Uddannelseshuset Jobcenter - Leder Jette Frederiksen
 • Uddannelseshuset UU - Leder Anne-Mette Kann
 • University College Nordjylland - Studiechef Anne Krogh
 • VUC&HF Nordjylland - Afdelingsforstander Mette Ravn Flohr
 • Aalborg Handelsskole - Forstander Hans Jørgen Møller
 • Aalborg Håndværkerforening - Bestyrelsesmedlem Søren Vognsen Nielsen
 • FGU Aalborg - Rikke Ørnberg
 • Aalborg Ungdomsskole - Ungdomsskoleleder Rasmus Flemming Jensen
 • Aalborg Universitet - Specialkonsulent Niels Peter Terp Uhre

Sekretariat

Det praktiske omkring Ungestrategien varetages i fællesskab af Skoleforvaltningen samt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Sekretariatet kan besvare henvendelser om Aalborg Kommunes Ungestrategi. 

Sko­lefor­valt­nin­gen

Je­a­net­te Nør­lev
Godt­håbs­ga­de 8
9400 Nør­re­sund­by
Tlf. 9352 0025

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Karina Vestergaard
Søn­der­bro 12
9000 Aal­borg
Tlf. 9931 2525

 

Del indhold