Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ungestrategiens ledergruppe

For at sikre fremdrift i Ungestrategien har byrådet besluttet, at der oprettes en særlig gruppe af ledere. Her kan du læse referater fra møderne, se hvem der er medlemmer af gruppen og læse om den arbejdsform, der anvendes.

Gruppens formål er at sikre fremdrift i strategien, gennemsigtighed og udvikle indsatsen for unge i Aalborg.

Arbejdsform for Ungestrategiens ledergruppe

Statistisk opfølgning på ungestrategien

Referater

Herunder finder du referater fra møder i Ungestrategiens ledergruppe, samt fællesmøderne med politikerne.

Se referater af møderne her

Rådets sammensætning

Rådet har 26 medlemmer og er bredt sammensat på tværs af alle de centrale aktører i forhold til unge i Aalborg.

Medlemmer af ungestrategiens ledergruppe

Gruppen består af:

 • AMU Nordjylland - EUD-Chef Jens Hoelgaard Christensen
 • Center for Dag og døgntilbud - Centerleder Mariann Boje Jones
 • Center for Tværfaglig Forebyggelse - Børne- og familieleder Denise Bakholm
 • Center for Sociale indsatser - Leder Johnny Friis
 • DA - Vakant
 • Daghøjskolerne - Skoleleder Søren Mortensen
 • Familiegrupperne - Familiegruppeleder Annette Mignon
 • Gymnasie/HF - Rektor Torben Poulsen
 • Lille vildmose Produktionsskole - Forstander Susanne Talbot
 • LO Aalborg - Nanne Eybye Jensen
 • PPR (Trivselsindsatsen) - Afsnitsleder Rune John Pedersen
 • Skoleforvaltningen - Afdelingschef for skolerne Jakob Ryttersgaard
 • SOSU Nord - Uddannelsesleder Dorthe Amalie Howard
 • Sundheds- og Kulturforvaltningen - Konsulent Helle Lundgreen
 • TAMU - Pædagogisk leder Helle Lykke Lærkegaard
 • Tech College - Uddannelsesdirektør Rikke Palmgren
 • Uddannelseshuset Jobcenter - Leder Jette Frederiksen
 • Uddannelseshuset UU - Leder Ole Brøner Ervolder
 • University College Nordjylland - Studiechef Anne Krogh
 • VUC&HF Nordjylland - Afdelingsforstander Mette Ravn Flohr
 • VUK -  Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation - Forstander Jan Arnbjørn
 • Aalborg Handelsskole - Forstander Hans Jørgen Møller
 • Aalborg Håndværkerforening - Bestyrelsesmedlem Søren Vognsen Nielsen
 • Aalborg Produktionsskole - Forstander Peter Bols
 • Aalborg Ungdomsskole - Ungdomsskoleleder Rasmus Flemming Jensen
 • Aalborg Universitet - Lektor Malene Gram

Sekretariat

Det praktiske omkring Unge-strategien varetages i fællesskab af Skoleforvaltningen samt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen:

Sekretariatet kan besvare henvendelser om Aalborg Kommunes Unge-strategi. For henvendelser vedrørende vejledning om uddannelse henvises til Aalborg Kommunes sider om dette.

Sko­lefor­valt­nin­gen

Je­a­net­te Nør­lev
Godt­håbs­ga­de 8
9400 Nør­re­sund­by
Tlf. 9352 0025

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Karina Vestergaard
Søn­der­bro 12
9000 Aal­borg
Tlf. 9931 2525

Del indhold