Kapitel 1 - Rådets formål og opgaver

Kapitel 2 - Rådets sammensætning og struktur

Kapitel 3 - Rådets virksomhed

Kapitel 4 - Sekretariatsbetjening af rådet

Kapitel 5 - Økonomiske forhold vedrørende rådets virksomhed

Kapitel 6 - Rådets beretning

Kapitel 7 - Ikrafttrædelsesbestemmelser med videre