Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udsatterådet

Udsatterådet fungerer som talerør for kommunens socialt udsatte voksne i Aalborg Kommune.

Gå til siden med referater fra Udsatterådet

Rådet skal sikre, at de udsatte borgeres ønsker og behov formidles videre til kommunen og de frivillige organisationer. Dermed får de socialt udsatte indflydelse i forhold til de aktuelle og fremtidige tilbud på udsatteområdet. Rådet har dog ikke høringsret.

Udsatterådets målgruppe er de socialt udsatte, voksne borgere i Aalborg Kommune, der benytter de kommunale og private tilbud og projekter inden for det lokale udsatteområde.

Mødekalender

Udsatterådet holder mindst fire gange årligt rådsmøder og mødes ellers efter behov. Eksempelvis holder Udsatterådet dialogmøder med andre aktører på det sociale område, deltager i budgethøringer og planlægger udflugtsture for socialt udsatte.

Fastlagte møder 2022

9. feb. kl. 9.30: Konstituering af nye råd, Hjulmagervej 22

4. marts kl. 9.30: Ordinært møde, Hjulmagervej 22

8. april kl. 11.00: Fællesmøde med Job og Velfærdsudvalget, Sønderbro 12

2. maj kl. 9.30: Fællesmøde med Lederforum, Hjulmagervej 22

25. maj kl. 9.30: Ordinært møde, Svenstrupgård

14. sep. kl 9.30: ordinært møde, Det Grønlandske Hus

24. oktober kl 9.00: Fællesmøde med Lederforum., Hjulmagervej 22

10. okt. kl. 11.00: Møde med rådmand, Sønderbro 12

28. nov. Kl. 11.00: Odinært møde med julefrokost, Hjulmagervej 22 

Udsatterådet mødes derudover i arbejdsgrupper og til andre arrangementer.  

Udsatterådets medlemmer

Udsatterådet medlemmer vælges blandt kommunens udsatte borgere, der benytter de kommunale tilbud samt gennem tilbud, der drives af frivillige sociale organisationer. Udsatterådet i Aalborg er det eneste i Danmark, hvor medlemskredsen udelukkende består af borgere.

Medlemmerne er: 

Jimmi K. Christiansen (talsperson)
93 92 02 25
Jkc-dream@hotmail.dk

Carsten Engelbreth (suppleant for talsperson)
60 61 65 79

 • Christian Vang Hansen
 • Dan Mortensen
 • E - anonym
 • Harald Gjersøe Torp
 • Karsten Ortooraq Albrechtsen Heilmann
 • Kent
 • Louise
 • M – anonym
 • Michael Jensen
 • Othelie Larsen
 • Sabrina Jørgensen
 • Torben Sørensen

Sekretariat for Udsatterådet: 

Lise Maltha og Bjarke Hermansen (sekretariat for Udsatterådet)

Hjulmagervej 22, 1. sal
9000 Aalborg
3199 7609
lise-fb@aalborg.dk og bjarke.hermansen@aalborg.dk  

Forretningsorden

Print alle punkter

 

 

 

Del indhold