Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udsatterådet

Udsatterådet fungerer som talerør for kommunens socialt udsatte voksne i Aalborg Kommune.

Rådet skal sikre, at de udsatte borgeres ønsker og behov formidles videre til kommunen og de frivillige organisationer. Dermed får de socialt udsatte indflydelse i forhold til de aktuelle og fremtidige tilbud på udsatteområdet. Rådet har dog ikke høringsret.

Udsatterådets målgruppe er de socialt udsatte, voksne borgere i Aalborg Kommune, der benytter de kommunale og private tilbud og projekter inden for det lokale udsatteområde.

Mødekalender og referater

Udsatterådet holder mindst fire gange årligt rådsmøder og mødes ellers efter behov. Eksempelvis holder Udsatterådet dialogmøder med andre aktører på det sociale område, deltager i budgethøringer og planlægger udflugtsture for socialt udsatte.

Mødetider og referater, 2019: 

    Den 23. januar      

 Referat                     

    Den 1. april    Referat
    Den 11. juni   Referat
    Den 3. september  

 Referat

   

 

Den 1. november - Fællesmøde mellem Udsatterådet og Famlie-og Socialudvalget: Referat

Udsatterådets medlemmer

Udsatterådet består af 13 medlemmer. Rådets medlemmer vælges blandt kommunens udsatte borgere, der benytter de kommunale tilbud samt gennem tilbud, der drives af frivillige sociale organisationer. Udsatterådet i Aalborg er det eneste i Danmark, hvor medlemskredsen udelukkende består af borgere. Medlemmerne er: 

 • Harald Gjersøe, SAND Nordjylland 
 • Henrik Kromann Hansen, LAP
 • Jens B. Olesen, 13'eren
 • Carsten Engelbreth, Poul Paghs Gade/Istedgade 
 • Stephanie Ellegård Moselund, Café VæXt
 • Peter Joelsen, Kofoeds Skole
 • Jimmy Hansen, flydende medlem  
 • Benny Moesgaard, flydende medlem 
 • 3 repræsentanter, Reden Aalborg 
 • 2 repræsentanter, Substitutionen

Sekretariat for Udsatterådet: 

 • Lise Maltha, Center for Sociale Indsatser
 • Jane Østergaard, Center for Sociale Indsatser 

 

 

 

Del indhold

Udsatterådets folder