Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udsatterådet

Udsatterådet fungerer som talerør for kommunens socialt udsatte voksne i Aalborg Kommune.

Rådet skal sikre, at de udsatte borgeres ønsker og behov formidles videre til kommunen og de frivillige organisationer. Dermed får de socialt udsatte indflydelse i forhold til de aktuelle og fremtidige tilbud på udsatteområdet. Rådet har dog ikke høringsret.

Udsatterådets målgruppe er de socialt udsatte, voksne borgere i Aalborg Kommune, der benytter de kommunale og private tilbud og projekter inden for det lokale udsatteområde.

Mødekalender og referater

Udsatterådet holder mindst fire gange årligt rådsmøder og mødes ellers efter behov. Eksempelvis holder Udsatterådet dialogmøder med andre aktører på det sociale område, deltager i budgethøringer og planlægger udflugtsture for socialt udsatte.

Mødetider og referater, 2020: 

- Den 2. marts - Ordinært møde: Referat

- Den 17. juni - Ordinært møde

- Den 26. august - Fællesmøde mellem Udsatterådet og Lederforum

- Den 28. september - Ordinært møde

- Den 14. oktober - Fællesmøde mellem Udsatterådet og Lederforum

- Den 3. december - Ordinært møde

Udsatterådets medlemmer

Udsatterådet består af 13 medlemmer. Rådets medlemmer vælges blandt kommunens udsatte borgere, der benytter de kommunale tilbud samt gennem tilbud, der drives af frivillige sociale organisationer. Udsatterådet i Aalborg er det eneste i Danmark, hvor medlemskredsen udelukkende består af borgere. Medlemmerne er: 

 • Harald Gjersøe Torp, SAND Nordjylland 
 • Henrik Kromann Hansen, LAP
 • Jens B. Olesen, 13'eren
 • Bjarne Hansen, Café Parasollen
 • Carsten Engelbreth, Poul Paghs Gade/Istedgade 
 • Stephanie Ellegård Moselund, Recovery Bulls
 • Peter Joelsen, Kofoeds Skole 
 • Benny Moesgaard, flydende medlem 
 • 3 repræsentanter, Reden Aalborg 
 • 2 repræsentanter, Substitutionen

Sekretariat for Udsatterådet: 

 • Lise Maltha, Center for Sociale Indsatser

 

 

 

Del indhold

Udsatterådets folder