Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udsatterådet

Udsatterådet fungerer som talerør for kommunens socialt udsatte voksne i Aalborg Kommune.

Gå til siden med referater fra Udsatterådet

Rådet skal sikre, at de udsatte borgeres ønsker og behov formidles videre til kommunen og de frivillige organisationer. Dermed får de socialt udsatte indflydelse i forhold til de aktuelle og fremtidige tilbud på udsatteområdet. Rådet har dog ikke høringsret.

Udsatterådets målgruppe er de socialt udsatte, voksne borgere i Aalborg Kommune, der benytter de kommunale og private tilbud og projekter inden for det lokale udsatteområde.

Mødekalender

Udsatterådet holder mindst fire gange årligt rådsmøder og mødes ellers efter behov. Eksempelvis holder Udsatterådet dialogmøder med andre aktører på det sociale område, deltager i budgethøringer og planlægger udflugtsture for socialt udsatte.

Mødetider 2021: 

- Den 26. februar - Ordinært møde

- Den 22. marts - Ordinært møde

- Den 23. april - Fællesmøde med Familie- og Socialudvalg

- Den 12. maj - Fællesmøde mellem Udsatterådet og Lederforum

- Den 8. juni - Ordinært møde

- Den 20. september - Ordinært møde

- Den 3. november - Fællesmøde mellem Udsatterådet og Lederforum

- Den 6. december - Ordinært møde

Udsatterådets medlemmer

Udsatterådet består på nuværende tidspunkt af 7 medlemmer. Rådets medlemmer vælges blandt kommunens udsatte borgere, der benytter de kommunale tilbud samt gennem tilbud, der drives af frivillige sociale organisationer. Udsatterådet i Aalborg er det eneste i Danmark, hvor medlemskredsen udelukkende består af borgere. Medlemmerne er: 

  • Dan Mortensen, flydende medlem 
  • Harald Gjersøe Torp, SAND Nordjylland (talsperson for udsatterådet)
  • Stephanie Ellegård Moselund, Recovery Bulls
  • Carsten Engelbreth, Poul Paghs Gade/Istedgade (talsperson for udsatterådet) 
  • Peter Joelsen, Kofoeds Skole
  • 1 repræsentant, Reden Aalborg 
  • 1 repræsentant, Substitutionen (suppleant, talsperson for udsatterådet)

Sekretariat for Udsatterådet: 

  • Lise Maltha, Center for Sociale Indsatser

Forretningsorden

Print alle punkter

 

 

 

Del indhold