Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Uddannelsesrådet

Uddannelsesrådet rådgiver om spørgsmål i forhold til uddannelsespolitik og medvirker til at fremme Aalborg som en attraktiv uddannelsesby

Uddannelsesstrategi 2015-2018

Strategien skal sætte fokus på initiativer og projekter til fremme af Aalborg som attraktiv uddannelsesby

Uddannelsesstrategiens vision:

Aalborg skal være Danmarks bedste Uddannelsesby.
Uddannelsesmiljøet skal være attraktivt for de studerende i studietiden og motivere til en erhvervskarriere i regionen efter endt uddannelse.

Uddannelsesstrategiens målsætning:

I Aalborg skal 20% af borgerne være studerende, svarende til
2014-niveauet. Kommunen, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet samarbejder på tværs om at skabe det kvalitativt bedste uddannelsestilbud til alle studerende i byen".

Referat 2019

Sortering:Alfabetisk
 Åbn mappeReferat 29.01.19

Uddannelsesrådets medlemmer

Uddannelsesrådet består af 19 medlemmer. Byrådsmedlem Lasse Frimand Jensen er formand for Uddannelsesrådet, og Sundheds- og Kulturforvaltningen varetager sekretariatsfunktionen for rådet.

Fra byrådet

 • Lasse Frimand Jensen (A) (formand)
 • Lisbeth Lauritsen (A)
 • Anne Honoré Østergaard (V)
 • Mads Duedahl (V) - tilforordnet

Fra uddannelsessteder

 • Inger Askehave, prorektor Aalborg Universitet
 • Peter Møller Pedersen, uddannelsesdirektør University College Nordjylland (UCN)
 • Lars Korslund Nielsen, Aalborg Gymnasierne
 • Kristina Kristoffersen, Skoleforvaltningen, AaK

Fra erhvervslivet

 • Morten Lindblad, DI Nordjylland
 • Svend Pedersen, DI Nordjylland
 • Michael Johansson, Erhverv Norddanmark
 • Peter Thyregod, LO-Aalborg

Fra kultur- og fritidsliv

 • Palle Fogh, formand DGI-Nordjylland
 • Kenneth Haunstrup, Studenterhuset

Fra vejledningsinstitutioner

 • Martin Rovs Hansen, Studievalg Nordjylland

Studerende

 • Iben Dich, studerende, AAU
 • Katja Malewski, UCN
 • Rosa Bisgaard Kristiansen, ungdomsuddannelserne

Region Nordjylland

 • Nanna Skovrup, kontorchef regional udvikling

Uddannelsesrådets opgaver

Uddannelsesrådet udarbejder en konkret handlingsplan og iværksætte aktiviteter indenfor følgende indsatsområder:

1. Tværgående samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner
2. Innovativt samarbejde mellem uddannelser og erhverv
3. STAY - arbejde efter endt uddannelse
4. Udvikling af studiemiljø og boligtilbud - herunder CAMPUS
5. Kultur- og Fritidstilbud med fokus på de studerende
6. Globalisering og internationalisering.

Uddannelsesrådet har et tæt samarbejde med byens uddannelsesinstitutioner men også med erhvervslivet og de kulturelle institutioner i kommunen.

Studyaalborg.dk

Uddannelsesrådet i Aalborg har taget initiativ til etablering af hjemmesiden for studerende og studiesøgende i Aalborg. På Studyaalborg.dk kan studerende få informationer om:

• Uddannelsesmuligheder
• Boligforhold,
• Studiejobs
• Kultur og fritidstilbud
• Offentlige services.

På siden findes desuden en lang række artikler omkring kulturliv, aktiviteter, studievalg mm.

studyaalborg.dk er der også en engelsk version af hjemmesiden www.studyaalborg.com

Se også: www.facebook.com/studyaalborg

Du er velkommen til at kontakte Uddannelsesrådets sekretariat, hvis du har spørgsmål til rådet eller rådets aktiviteter.

 

Del indhold

Rådets forretningsorden

Uddannelsesstrategi 2015-2018