Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Uddannelsesrådet

Uddannelsesrådet rådgiver om spørgsmål i forhold til uddannelsespolitik og medvirker til at fremme Aalborg som en attraktiv uddannelsesby

Uddannelsesstrategi 2015-2018

Strategien skal sætte fokus på initiativer og projekter til fremme af Aalborg som attraktiv uddannelsesby

Uddannelsesstrategiens vision:

Aalborg skal være Danmarks bedste Uddannelsesby.
Uddannelsesmiljøet skal være attraktivt for de studerende i studietiden og motivere til en erhvervskarriere i regionen efter endt uddannelse.

Uddannelsesstrategiens målsætning:

I Aalborg skal 20% af borgerne være studerende, svarende til
2014-niveauet. Kommunen, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet samarbejder på tværs om at skabe det kvalitativt bedste uddannelsestilbud til alle studerende i byen".

Referater 2018

Sortering:Alfabetisk
 Åbn mappeReferat 17. september 2018
 Åbn mappeReferat 26.juni 2018
 Åbn mappeReferat 17. april 2018
 Åbn mappeReferat 9. januar 2018

Uddannelsesrådets medlemmer

Uddannelsesrådet består af 19 medlemmer. Byrådsmedlem Lasse Frimand Jensen er formand for Uddannelsesrådet, og Sundheds- og Kulturforvaltningen varetager sekretariatsfunktionen for rådet.

Fra byrådet

 • Lasse Frimand Jensen (A) (formand)
 • Lisbeth Lauritsen (A)
 • Anne Honoré Østergaard (V)
 • Mads Duedahl (V) - tilforordnet

Fra uddannelsessteder

 • Inger Askehave, prorektor Aalborg Universitet
 • Peter Møller Pedersen, uddannelsesdirektør University College Nordjylland (UCN)
 • Lars Korslund Nielsen, Aalborg Gymnasierne
 • Kristina Kristoffersen, Skoleforvaltningen, AaK

Fra erhvervslivet

 • Morten Lindblad, DI Nordjylland
 • Svend Pedersen, DI Nordjylland
 • Michael Johansson, Erhverv Norddanmark
 • Peter Thyregod, LO-Aalborg

Fra kultur- og fritidsliv

 • Palle Fogh, formand DGI-Nordjylland
 • Kenneth Haunstrup, Studenterhuset

Fra vejledningsinstitutioner

 • Martin Rovs Hansen, Studievalg Nordjylland

Studerende

 • Iben Dich, studerende, AAU
 • Katja Malewski, UCN
 • Rosa Bisgaard Kristiansen, ungdomsuddannelserne

Region Nordjylland

 • Nanna Skovrup, kontorchef regional udvikling

Uddannelsesrådets opgaver

Uddannelsesrådet udarbejder en konkret handlingsplan og iværksætte aktiviteter indenfor følgende indsatsområder:

1. Tværgående samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner
2. Innovativt samarbejde mellem uddannelser og erhverv
3. STAY - arbejde efter endt uddannelse
4. Udvikling af studiemiljø og boligtilbud - herunder CAMPUS
5. Kultur- og Fritidstilbud med fokus på de studerende
6. Globalisering og internationalisering.

Uddannelsesrådet har et tæt samarbejde med byens uddannelsesinstitutioner men også med erhvervslivet og de kulturelle institutioner i kommunen.

Studyaalborg.dk

Uddannelsesrådet i Aalborg har taget initiativ til etablering af hjemmesiden for studerende og studiesøgende i Aalborg. På Studyaalborg.dk kan studerende få informationer om:

• Uddannelsesmuligheder
• Boligforhold,
• Studiejobs
• Kultur og fritidstilbud
• Offentlige services.

På siden findes desuden en lang række artikler omkring kulturliv, aktiviteter, studievalg mm.

studyaalborg.dk er der også en engelsk version af hjemmesiden www.studyaalborg.com

Se også: www.facebook.com/studyaalborg

Du er velkommen til at kontakte Uddannelsesrådets sekretariat, hvis du har spørgsmål til rådet eller rådets aktiviteter.

 

 

Del indhold

Rådets forretningsorden

Uddannelsesstrategi 2015-2018