Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skolebestyrelsernes Fællesråd

Skolebestyrelsernes Fællesråd i Aalborg Kommune består af forældrevalgte repræsentanter fra skolebestyrelserne.

Skolebestyrelsernes Fællesråd er et forum, hvor vi sparrer om udvikling af skolerne i kommunen og de politiske drøftelser og beslutninger, som ligger til grund herfor. Sparringen foregår i et tæt samarbejde mellem skolebestyrelserne, udvalget og Børn og Unge.

Vi sætter fokus på alle større forhold, visioner og spørgsmål, der vedrører alle skolerne i hele kommunen i et samarbejde mellem rådmanden, udvalget og forvaltningen. Skolebestyrelsernes Fællesråd kan på eget initiativ udtale sig om de pædagogiske forhold, som har betydning for skolerne.

Eksempler på det er:

• Budgetter og de pædagogiske konsekvenser heraf

• Skolepolitik

• Skoleudvikling

• Særlige indsatsområder for folkeskolerne

Hvem er med i Skolebestyrelsernes Fællesråd?

Skolebestyrelsernes Fællesråd består af medlemmerne af udvalget samt af 7 medlemmer blandt de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelserne i Aalborg Kommune. Rådmanden er formand for Skolebestyrelsernes Fællesråd og næstformanden vælges af og blandt de forældrevalgte medlemmer.

Alle forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer kan stille op til Skolebestyrelsernes Fællesråd.

Møder og eksempler på samarbejde

Skolebestyrelsernes Fællesråd mødes 4 gange om året (hvert kvartal). Dagsordenen udarbejdes i et tæt samarbejde mellem rådmand, udvalget, de forældrevalgte samt Børn og Unge.

Hvis der er særlige interesser og forhold i skoleudviklingen, kan der arrangeres ekstraordinære møder i Skolebestyrelsernes Fællesråd. Der kan også være møder i ad hoc-udvalg oprettet i forbindelse med arbejde med specifikke spørgsmål eller emner for skolerne.

De forældrevalgte medlemmer deltager gerne i lokale skolebestyrelsesmøder for at høre, hvad der rører sig ude i de enkelte skolebestyrelser. Hvilke udfordringer og positive historier har skolerne at fortælle om, og hvilket billede skal der tegnes af vores folkeskoler i Aalborg Kommune?

Andre emner kunne være videns- og erfaringsopsamling fra skolebestyrelser. Det kan også være at skabe fokus omkring lokale udfordringer, initiativ til fællesmøder, eller drøfte tiltag fra Børn og Unge samt fungere som sparringspartner for de lokale skolebestyrelser.

Medlemmer af Skolebestyrelsernes Fællesråd

  • Morten Thiessen, formand
  • Haukur Thorsteinsson, næstformand
  • Trine Winther Schoubye
  • Tom Nyvang
  • Maria Josefine Skjøt Stagis Andersen
  • Claus Nielsen
  • Louise Glenstrup Nielsen
  • Louise Madsgaard Christensen
  • Anders Bisgaard (suppleant)

Se referater fra Skolebestyrelsernes Fællesråd

 

Del indhold