Grundlag

1. Ældrerådets virke

2. Sammensætning

3. Valg til Ældrerådet

4. Konstituering og afholdelse af møder

5. Ændring af vedtægter