Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vedtægter for Seniorrådet

Ifølge § 30-33 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal alle Danmarks kommuner nedsætte et Ældreråd.

I Aalborg Kommune har rådet besluttet at bruge betegnelsen Seniorråd fremfor Ældreråd, da det er en mere dækkende betegnelse for den gruppe borgere, rådet repræsenterer.

Vedtægterne for rådet er vedtaget af Ældre- og Handicapudvalget den 24. maj 2017.
Print alle punkter

Del indhold