Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådets faggrupper

Seniorrådet har nedsat 6 faste faggrupper, der arbejder med sager indenfor en række områder.

Sagerne henvises fra Seniorrådet, men grupperne kan også tage sager op af egen drift, hvor gruppen belyser en sag og udarbejder en indstilling til Seniorrådet med forslag til handling. Det kan for eksempel være forslag til høringssvar, udtalelser og lignende.

Faggrupperne

Print alle punkter