§ 1. Møder

§ 2. Fravær

§ 3. Forberedelse af møder

§ 3a. Mødernes afholdelse

§ 4. Beslutninger

§ 5. Hastesager

§ 6. Mødeledelse

§ 7. Sekretariatsfunktion

§ 8. Opfølgning

§ 9. Ikrafttræden