Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Seniorrådet rådgiver Byrådet om lokalpolitik, der vedrører den ældre del af befolkningen og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om kommunens forhold for borgere over 60 år.

Valg til Seniorrådet 2021

I efteråret 2021 afvikles der valg til Seniorrådet for valgperioden 2022-25.

Alle borgere der er bosiddende i Aalborg Kommune og fyldt 60 år senest den 16. november 2021 er valgbare og stemmeberettigede til valget.

På denne side kan du læse mere om Seniorrådet og Seniorrådsvalget.

32 kandidater stiller op 

32 borgere har meldt sig som kandidater til Seniorrådsvalget, der afvikles i perioden 26. oktober til 16. november 2021. 

På denne side kan du læse kandidaternes præsentationer.

Valgets gennemførelse

Valgmaterialet udsendes med posten i slutningen af oktober måned og man kan både aflevere sin stemme på et afstemningssted til kommunalvalget, stemme digitalt eller brevstemme.

Valgresultatet offentliggøres

Resultatet af Seniorrådsvalget 2021 offentliggøres mandag den 22. november kl. 12.30.

Semiorrådet er lovpligtigt

Seniorrådet er nedsat i henhold til § 30-33 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvor rådet kaldes Ældrerådet. I Aalborg Kommune har rådet imidlertid besluttet at bruge betegnelsen Seniorråd, da det er en mere dækkende betegnelse for den gruppe borgere, rådet repræsenterer.

Skal høres og kan stille forslag om ældrepolitik

Alle forslag der vedrører den ældre del af befolkningen skal sendes til høring i Seniorrådet, før de bliver vedtaget i Byrådet. Seniorrådet kan også på eget initiativ udtale sig og stille forslag om alle emner, der har interesse for kommunens ældre borgere.

Seniorrådet udpeger endvidere to repræsentanter til hvert af kommunes tre lokalråd, der så vidt muligt er bosiddende i lokalområdet. Læs mere om lokalrådene på denne side.

Behandler kun generelle spørgsmål

Seniorrådet behandler ikke sager for enkeltpersoner, men alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til Seniorrådet med spørgsmål og sager, der har generel eller principiel interesse.

Valgt af kommunens borgere over 60 år

Seniorrådet har 13 medlemmer, der er valgt ved direkte valg blandt kommunens borgere, som er fyldt 60 år. Medlemskabet af Seniorrådet er et frivilligt og ulønnet hverv. Medlemmerne repræsenterer alle kommunens ældre borgere, de vælges som enkeltpersoner og repræsenterer ikke politiske partier eller interesseorganisationer.

Seniorrådet 2018-21

Seniorraadet Ny 2018 21

 • Anette Valentin, Nørresundby (Formand)
 • Bibi Jane Back, Aalborg (Næstformand)
 • Jørgen Linnemann, Aalborg SØ
 • Arne Fischer, Klarup
 • Bengt Andersen, Aalborg Øst
 • Birgith Breinholt Nielsen, Hals
 • Dorte Karen Margrethe Poulstrup, Gandrup
 • Eva-Vibeke Madsen, Svenstrup
 • Hanne Lise Richter, Aalborg
 • Jørgen Villiam Behrentzs, Aalborg
 • Karen Margrethe Mortensen, Nibe
 • Ole Sørensen, Aalborg
 • Ulla Marie Blankensteiner, Aalborg

Mødeplan 2021

Seniorrådet holder møde en gang om måneden. Juli måned er mødefri. Udover de ordinære møder afholder Seniorrådet også dialogmøder med Ældre- og Handicapudvalget, ekstraordinære møder vedrørende budget mv.

21. januar 18. februar 18. marts
22. april 20. maj 17. juni
19. august 16. september 14. oktober
18. november  16. december  
Del indhold

Flere oplysninger om Seniorrådet