Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Seniorrådet rådgiver Byrådet om lokalpolitik, der vedrører den ældre del af befolkningen og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om kommunens forhold for borgere over 60 år.

Seniorrådet er lovpligtigt

Seniorrådet er nedsat i henhold til § 30-33 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvor rådet kaldes Ældrerådet. I Aalborg Kommune har rådet imidlertid besluttet at bruge betegnelsen Seniorråd, da det er en mere dækkende betegnelse for den gruppe borgere, rådet repræsenterer.

Skal høres og kan stille forslag om ældrepolitik

Alle forslag der vedrører den ældre del af befolkningen skal sendes til høring i Seniorrådet, før de bliver vedtaget i Byrådet. Seniorrådet kan også på eget initiativ udtale sig og stille forslag om alle emner, der har interesse for kommunens ældre borgere.

Behandler kun generelle spørgsmål

Seniorrådet behandler ikke sager for enkeltpersoner, men alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til Seniorrådet med spørgsmål og sager, der har generel eller principiel interesse.

Valgt af kommunens borgere over 60 år

Seniorrådet har 13 medlemmer, der er valgt ved direkte valg blandt kommunens borgere, som er fyldt 60 år. 

Medlemskabet af Seniorrådet er et frivilligt og ulønnet hverv. Medlemmerne repræsenterer alle kommunens ældre borgere, de vælges som enkeltpersoner og repræsenterer ikke politiske partier eller interesseorganisationer.

Seniorrådets faggrupper

Som led i arbejdet har Seniorrådet nedsat en række faggrupper, der beskæftiger sig med forskellige emner indenfor rådets virkefelt.

Læs mere om Seniorrådets faggrupper.

Repræsentanter i lokalråd

Seniorrådet udpeger to repræsentanter til hvert af kommunes tre lokalråd, der så vidt muligt er bosiddende i lokalområdet.

Læs mere om lokalrådene.

Seniorrådet 2022-25

Seniorraadet 2022

 • Anette Valentin - formand
 • Gylla Elsebeth Brandborg - næstformand
 • Hanne Lise Richter
 • Bibi Back
 • Dorte Karen Margrethe Poulstrup
 • Keld Jørgensen
 • Arne Fischer
 • Karin Kjær Rasmussen
 • Kurt Ove Bentsen
 • Thorkil Kristensen
 • Ulla Marie Blankensteiner
 • Erik Jensen
 • Kirsten Algren

Mød Seniorrådet

I 2023 holder Seniorrådet træffetid på Aalborg Kommunes biblioteker, hvor du kan møde medlemmer af Seniorrådet, høre mere om rådets arbejde og udveksle synspunkter om ældrepolitik i Aalborg Kommune.

Seniorrådet træffes på:

Hals Bibliotek Tirsdag d. 10. januar 2023, kl. 10-15
Hasseris Bibliotek Mandag d. 6. februar 2023, kl. 13-18
Svenstrup Bibliotek Tirsdag d. 14. februar 2023, kl. 10-15
Nibe Bibliotek Tirsdag d. 7. marts 2023, kl. 10-15
Nørresundby Bibliotek Fredag d. 14. april 2023, kl. 10-15
Storvorde Bibliotek Tirsdag d. 2. maj 2023, kl. 10-15
Trekanten, Aalborg Øst Tirsdag d. 6. juni 2023, kl. 10-15
Vejgård Bibliotek Tirsdag d. 13. juni 2023, kl. 10-15
Vodskov Bibliotek Tirsdag d. 11. juli 2023, kl. 10-15
Hovedbiblioteket

Mandag d. 2. oktober 2023, kl. 11-15
(FN´s Internationale ældredag)

Se adresser på Aalborg Kommunes biblioteker på denne side

Mødeplan 2023

12. januar 9. februar 9. marts
13. april 11. maj 15. juni
10. august 14. september 12. oktober
9. november 14. december  
Del indhold

Flere oplysninger om Seniorrådet