Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Seniorrådet rådgiver Byrådet om lokalpolitik, der vedrører den ældre del af befolkningen og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om kommunens forhold for borgere over 60 år.

Valg til Seniorrådet 2021

I efteråret 2021 afvikles der valg til Seniorrådet for valgperioden 2022-25.

Alle borgere der er bosiddende i Aalborg Kommune og fyldt 60 år senest den 16. november 2021 er stemmeberettigede og kan stille op som kandidat til rådet.

Opstillingen af kandidater foregår i perioden 18. august til 21. september 2021.

Når vi kommer frem til opstillingsperioden, kan du stille op via denne side med mere information om Seniorrådsvalget.

Du kan også stille op på informationsmøder, som Seniorrådet afholder følgende steder efter sommerferien.

Fjordparken, Fjordparken 2, 9370 Hals, 19. august kl. 14
Fyensgadecentret, Fyensgade 25, 9000 Aalborg, 24. august kl. 14-15.30
Storvorde Aktivitetscenter, Tofthøjvej 28, 9280 Storvorde, 30. august kl. 15-17
Plejehjemmet Solsidecentret, Sygehusvej 5, 9240 Nibe, 31. august kl. 13-15 (Glassalen)
Thulebakken, Thulebakken 6, 9000 Aalborg, 2. september kl. 14-15.30
Annebergcentret, Annebergvej 6, 9000 Aalborg, 16. september kl. 13
Nørresundby, sted og tidspunkt oplyses senere
Aalborg C, sted og tidspunkt oplyses senere

Semiorrådet er lovpligtigt

Seniorrådet er nedsat i henhold til § 30-33 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvor rådet kaldes Ældrerådet. I Aalborg Kommune har rådet imidlertid besluttet at bruge betegnelsen Seniorråd, da det er en mere dækkende betegnelse for den gruppe borgere, rådet repræsenterer.

Skal høres og kan stille forslag om ældrepolitik

Alle forslag der vedrører den ældre del af befolkningen skal sendes til høring i Seniorrådet, før de bliver vedtaget i Byrådet. Seniorrådet kan også på eget initiativ udtale sig og stille forslag om alle emner, der har interesse for kommunens ældre borgere.

Seniorrådet udpeger endvidere to repræsentanter til hvert af kommunes tre lokalråd, der så vidt muligt er bosiddende i lokalområdet. Læs mere om lokalrådene på denne side.

Behandler kun generelle spørgsmål

Seniorrådet behandler ikke sager for enkeltpersoner, men alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til Seniorrådet med spørgsmål og sager, der har generel eller principiel interesse.

Valgt af kommunens borgere over 60 år

Seniorrådet har 13 medlemmer, der er valgt ved direkte valg blandt kommunens borgere, som er fyldt 60 år. Medlemskabet af Seniorrådet er et frivilligt og ulønnet hverv. Medlemmerne repræsenterer alle kommunens ældre borgere, de vælges som enkeltpersoner og repræsenterer ikke politiske partier eller interesseorganisationer.

Seniorrådet 2018-21

Seniorraadet 2018 21

 • Anette Valentin, Nørresundby (Formand)
 • Jørgen Linnemann, Aalborg SØ (Næstformand)
 • Arne Fischer, Klarup
 • Bengt Andersen, Aalborg Øst
 • Bibi Jane Back, Aalborg
 • Birgith Breinholt Nielsen, Hals
 • Dorte Karen Margrethe Poulstrup, Gandrup
 • Eva-Vibeke Madsen, Svenstrup
 • Hanne Lise Richter, Aalborg
 • Jørgen Villiam Behrentzs, Aalborg
 • Karen Margrethe Mortensen, Nibe
 • Ole Sørensen, Aalborg
 • Ulla Marie Blankensteiner, Aalborg

Mødeplan 2021

Seniorrådet holder møde en gang om måneden. Juli måned er mødefri. Udover de ordinære møder afholder Seniorrådet også dialogmøder med Ældre- og Handicapudvalget, ekstraordinære møder vedrørende budget mv.

21. januar 18. februar 18. marts
22. april 20. maj 17. juni
19. august 16. september 14. oktober
18. november  16. december  
Del indhold

Flere oplysninger om Seniorrådet