Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Seniorrådet rådgiver Byrådet om lokalpolitik, der vedrører den ældre del af befolkningen og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om kommunens forhold for borgere over 60 år.

Seniorrådet er lovpligtigt

Seniorrådet er nedsat i henhold til § 30-33 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvor rådet kaldes Ældrerådet. I Aalborg Kommune har rådet imidlertid besluttet at bruge betegnelsen Seniorråd, da det er en mere dækkende betegnelse for den gruppe borgere, rådet repræsenterer.

Skal høres og kan stille forslag om ældrepolitik

Alle forslag der vedrører den ældre del af befolkningen skal sendes til høring i Seniorrådet, før de bliver vedtaget i Byrådet. Seniorrådet kan også på eget initiativ udtale sig og stille forslag om alle emner, der har interesse for kommunens ældre borgere.

Seniorrådets faggrupper

Seniorrådet har nedsat 6 faste faggrupper, der arbejder med sager, som henvises af Seniorrådet:

 • sundhed og omsorg
 • demens og ensomhed
 • trafik og tilgængelighed
 • senior- og plejehjemsboliger
 • måltider
 • Seniorrådets synlighed

Læs mere om Seniorrådets faggrupper.

Repræsentanter i lokalråd

Seniorrådet udpeger to repræsentanter til hvert af kommunes tre lokalråd, der så vidt muligt er bosiddende i lokalområdet.

Læs mere om lokalrådene.

Behandler kun generelle spørgsmål

Seniorrådet behandler ikke sager for enkeltpersoner, men alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til Seniorrådet med spørgsmål og sager, der har generel eller principiel interesse.

Valgt af kommunens borgere over 60 år

Seniorrådet har 13 medlemmer, der er valgt ved direkte valg blandt kommunens borgere, som er fyldt 60 år. Medlemskabet af Seniorrådet er et frivilligt og ulønnet hverv. Medlemmerne repræsenterer alle kommunens ældre borgere, de vælges som enkeltpersoner og repræsenterer ikke politiske partier eller interesseorganisationer.

Seniorrådet 2022-25

Seniorraadet 2022

 • Anette Valentin - formand
 • Gylla Elsebeth Brandborg - næstformand
 • Hanne Lise Richter
 • Bibi Back
 • Dorte Karen Margrethe Poulstrup
 • Keld Jørgensen
 • Arne Fischer
 • Karin Kjær Rasmussen
 • Kurt Ove Bentsen
 • Arne Larsen
 • Ulla Marie Blankensteiner
 • Erik Jensen
 • Kirsten Algren

Mødeplan 2022

13. januar 18. januar 27. januar
17. februar 17. marts 21. april
19. maj 16. juni 18. august
15. september 13. oktober 17. november
15. december    

Mødeplan 2023

12. januar 9. februar 9. marts
13. april 11. maj 15. juni
10. august 14. september 12. oktober
9. november 14. december  
Del indhold

Flere oplysninger om Seniorrådet