Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Seniorrådet rådgiver Byrådet om lokalpolitik, der vedrører den ældre del af befolkningen og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om kommunens forhold for borgere over 60 år.

Seniorrådet er lovpligtigt

Seniorrådet er nedsat i henhold til § 30-33 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvor rådet kaldes Ældrerådet. I Aalborg Kommune har rådet imidlertid besluttet at bruge betegnelsen Seniorråd, da det er en mere dækkende betegnelse for den gruppe borgere, rådet repræsenterer.

Skal høres og kan stille forslag om ældrepolitik

Alle forslag der vedrører den ældre del af befolkningen skal sendes til høring i Seniorrådet, før de bliver vedtaget i Byrådet. Seniorrådet kan også på eget initiativ udtale sig og stille forslag om alle emner, der har interesse for kommunens ældre borgere.

Seniorrådet udpeger endvidere to repræsentanter til hvert af kommunes tre lokalråd, der så vidt muligt er bosiddende i lokalområdet. Læs mere om lokalrådene på denne side.

Behandler kun generelle spørgsmål

Seniorrådet behandler ikke sager for enkeltpersoner, men alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til Seniorrådet med spørgsmål og sager, der har generel eller principiel interesse.

Valgt af kommunens borgere over 60 år

Seniorrådet har 13 medlemmer, der er valgt ved direkte valg blandt kommunens borgere, som er fyldt 60 år. Medlemskabet af Seniorrådet er et frivilligt og ulønnet hverv. Medlemmerne repræsenterer alle kommunes ældre borgere, de vælges som enkeltpersoner og repræsenterer ikke politiske partier eller interesseorganisationer.

Seniorrådet 2018-21

 • Anette Valentin, Nørresundby (Formand)
 • Jørgen Linnemann, Aalborg SØ (Næstformand)
 • Arne Fischer, Klarup
 • Bengt Andersen, Aalborg Øst
 • Bibi Jane Back, Aalborg
 • Birgith Breinholt Nielsen, Hals
 • Dorte Karen Margrethe Poulstrup, Gandrup
 • Hanne Lise Richter, Aalborg
 • Jørgen Villiam Behrentzs, Aalborg
 • Karen Lis Jensen, Aalborg SØ
 • Karen Margrethe Mortensen, Nibe
 • Ole Sørensen, Aalborg
 • Ulla Marie Blankensteiner, Aalborg

Ældrerådet 2018-21

Mødeplan 2019

Seniorrådet holder møde en gang om måneden. Juli måned er mødefri. Udover de ordinære møder afholder Seniorrådet også dialogmøder med Ældre- og Handicapudvalget, ekstraordinære møder vedrørende budget mv.

17. januar 16. maj 10. oktober
28. februar 20. juni 21. november
21. marts 15. august 19. december
25. april 19. september  
Del indhold