1. Formål

2. Sammensætning

3. Lokalrådenes virke

4. Valg til lokalrådet

5. Konstituering og afholdelse af møder

6. Ændring af vedtægter