Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vedtægter for Aalborg Kommunes lokalråd

Vedtægterne for Aalborg Kommunes lokalråd er godkendt af Ældre- og Handicapudvalget den 22-1-2020.

I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33 skal alle landets kommuner oprette et Ældreråd, der i Aalborg Kommune er omdøbt til ”Seniorrådet”. Seniorrådet er et høringsberettiget organ i forhold til alle områder, som berører kommunens ældre borgere.

For at understøtte forbindelsen mellem Seniorrådet og borgerne har Ældre- og Handicapudvalget besluttet, at der skal være en række lokalråd, centerråd og bruger-/pårørenderåd, der skal fremme det aktive lokale demokrati på ældreområdet.

Print alle punkter

Del indhold