Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lokalråd

Aalborg Kommune er en stor kommune. For at sikre dialog og inddragelse af de ældre borgere har kommunens tre ældredistrikter hvert sit lokalråd, der er valgt af de borgere i distriktet, som er fyldt 60 år.

Nye lokalråd til efteråret

Til efteråret skal der vælges nye lokalråd i distrikt nord, øst og vest.

Opstillingen af kandidater foregår i perioden fra 1. til 30. september 2021. Alle borgere der er fyldt 60 år den 30. september 2021, er valgbare og stemmeberettigede til lokalrådet i det distrikt, hvor de bor.

Efter sommerferien afholder lokalrådene informationsmøder følgende steder, hvor du kan høre mere om rådene og møde nogle af medlemmerne.

Fyensgadecentret, Fyensgade 25, 9000 Aalborg, 24. august kl. 14-15.30
Storvorde Aktivitetscenter, Tofthøjvej 28, 9280 Storvorde, 30. august kl. 15-17
Plejehjemmet Solsidecentret, Sygehusvej 5, 9240 Nibe, 31. august kl. 13-15 (Glassalen)
Thulebakken, Thulebakken 6, 9000 Aalborg, 2. september kl. 14-15.30
Skipper Clement, Runddyssen 289A, 9230 Svenstrup, 7. september kl. 14
Annebergcentret, Annebergvej 6, 9000 Aalborg, 16. september kl. 13
Grønlands Torv, Grønlands Torv 1, 9210 Aalborg SØ, tidspunkt meddeles senere

Hvordan stiller man op et lokalråd?

Når vi kommer frem til opstillingsperioden 1. til 30. september 2021, kan du stille op via denne side med mere information om lokalrådsvalget.

Du kan også stille op på informationsmøderne eller ved at rekvirere en opstillingsblanket hos et af de nuværende lokalrådsmedlemmer og sende den med posten til Ældre- og Handicapforvaltningen.

Opstillingsblanketten skal være forvaltningen i hænde senest den 30. september 2021.

Den 5. oktober 2021 offentliggøres kandidaterne til de 3 lokalråd. Hvis der er flere end 13 kandidater til et lokalråd, skal der afholdes valg. Hvis der er 13 eller færre kandidater, er de valgt ved fredsvalg.

Lokalrådene styrker samarbejde og dialog

Lokalrådenes opgave er at styrke forbindelsen mellem Seniorrådet og kommunens ældre borgere.

Lokalrådene er et rådgivende organ, der skal sikre et godt samarbejde og en god dialog med centerrådene og bruger-/pårørenderådene på kommunens aktivitetscentre og plejehjem.

Lokalrådene holder sig orienterede om, hvad der sker på ældreområdet i Aalborg Kommune. De er talerør for alle ældre borgere i lokalområdet og hjælper Seniorrådet med at fremskaffe viden og information.

Lokalrådene bidrager også til, at forvaltningen og Ældre- og Handicapudvalget får tilbagemeldinger om tiltag på ældreområdet.

Lokalrådenes arbejde

  • formidler synspunkter fra borgere i lokalområdet til Seniorrådet
  • formidler synspunkter fra centerråd og bruger-/pårørenderåd til Seniorrådet
  • formidler information fra lokalråd til centerråd og bruger-/pårørenderåd
  • er bindeled for aktivitetscentre og plejehjem til Seniorrådet
  • har fokus på de generelle tendenser for de ældre borgere i lokalområdet. Lokalrådene behandler ikke enkeltsager, men kan medvirke til, at enkeltsager henvises til de rette fora - f.eks. Den Åbne Linje.

Valg til rådene og deres sammensætning

Lokalrådene er valgt for en fire-årig periode, der følger Byrådets valgperiode.

Medlemmerne af lokalrådene vælges som enkeltpersoner og repræsenterer ikke politiske partier eller interesseorganisationer. Medlemskabet af lokalrådene er et frivilligt og ulønnet hverv.

Hvert lokalråd har indtil 15 medlemmer, hvoraf de 13 er valgt ved direkte valg. De sidste to medlemmer udpeges af Seniorrådet.

Lokalrådenes møder

Lokalrådene afholder fire fællesmøder om året, der er koordineret med møderne i Ældre- og Handicapudvalget.

Efterfølgende har de tre lokalråd mulighed for at afholde særskilte møder i deres respektive lokalråd, hvor to medlemmer fra Ældre- og Handicapudvalget har mulighed for at deltage.

Del indhold

Læs mere om lokalrådene