Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lokalråd

Aalborg Kommune er en stor kommune. For at sikre dialog og inddragelse af de ældre borgere har kommunens tre ældredistrikter hvert sit lokalråd, der er valgt af de borgere i distriktet, som er fyldt 60 år.

Lokalrådene styrker samarbejde og dialog

Lokalrådenes opgave er at styrke forbindelsen mellem Seniorrådet og kommunens ældre borgere.

Lokalrådene er et rådgivende organ, der skal sikre et godt samarbejde og en god dialog med centerrådene på kommunens aktivitetscentre og bruger-/pårørenderådene på plejehjemmene.

Lokalrådene holder sig orienterede om, hvad der sker på ældreområdet i Aalborg Kommune. De er talerør for alle ældre borgere i lokalområdet og hjælper Seniorrådet med at fremskaffe viden og information.

Lokalrådene bidrager også til, at forvaltningen og Senior- og Omsorgsudvalget får tilbagemeldinger om tiltag på ældreområdet.

Lokalrådenes arbejde

  • formidler synspunkter fra borgere i lokalområdet til Seniorrådet
  • formidler synspunkter fra centerråd og bruger-/pårørenderåd til Seniorrådet
  • formidler information fra lokalråd til centerråd og bruger-/pårørenderåd
  • er bindeled for aktivitetscentre og plejehjem til Seniorrådet
  • har fokus på de generelle tendenser for de ældre borgere i lokalområdet.

Lokalrådene behandler ikke enkeltsager, men kan medvirke til, at enkeltsager henvises til de rette fora - f.eks. Den Åbne Linje.

Valg til rådene og deres sammensætning

Lokalrådene er valgt for en fire-årig periode, der følger Byrådets valgperiode.

Medlemmerne af lokalrådene vælges som enkeltpersoner og repræsenterer ikke politiske partier eller interesseorganisationer. Medlemskabet af lokalrådene er et frivilligt og ulønnet hverv.

Hvert lokalråd har indtil 15 medlemmer, hvoraf de 13 er valgt ved direkte valg. De sidste to medlemmer udpeges af Seniorrådet.

Lokalrådenes møder

Lokalrådene afholder fire fællesmøder om året, der er koordineret med møderne i Senior- og Omsorgsudvalget.

Efterfølgende kan de tre lokalråd afholde særskilte møder i deres respektive råd, hvor to medlemmer fra Senior- og Omsorgsudvalget har mulighed for at deltage.

Mødekalender 2023

5. april 21. juni
20. september 6. december

 

 

 

 

Del indhold

Læs mere om lokalrådene