Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Integrationsrådet

Integrationsrådet rådgiver byrådet om integration og bygger bro mellem Aalborg Kommune og borgere med anden etnisk herkomst end dansk.

Gå til siden med referater fra Integrationsrådet

Integrationsrådet rådgiver byrådet og kommunens forvaltninger om kommunale indsatser og fungerer også som sparringspartner for andre integrationsaktører i kommunen.

Byrådet har ansvar for at inddrage Integrationsrådet, når det er relevant og Integrationsrådet kan tage emner op på eget initiativ. 

Integrationsrådet har høringsret i forhold til sager af integrationsmæssig relevans, som forelægges de politiske udvalg, men Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager.

Vil du være med til at fremme integrationen i Aalborg Kommune?

Der skal udpeges et nyt Integrationsråd for Aalborg Kommune for perioden 2022-2025. Ni medlemmer skal vælges blandt borgere i kommunen med anden etnisk baggrund end dansk. 

Du kan stille op til Integrationsrådet, hvis du:

  • Har anden etnisk baggrund end dansk
  • Er bosat i Aalborg Kommune
  • Har lyst til at gøre en indsats for at fremme integrationen i Aalborg Kommune.

Opstillingsmøde den 6. januar 2022 kl. 17.00-19.00

Der afholdes opstillingsmøde for interesserede kandidater

Torsdag den 6. januar 2022 kl. 17.00 i Glashjørnet på Aalborg Bibliotekerne, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg

BEMÆRK Tilmelding til opstillingsmødet er nødvendig. Du tilmelder dig ved at ringe til Integrationsrådets sekretariat på telefon 9931 2729. I forbindelse med din tilmelding til opstillingsmødet skal du oplyse:

  • Navn, alder, adresse, mailadresse og telefonnummer
  • Din etniske baggrund
  • Din beskæftigelse
  • Hvorfor du gerne vil være medlem af Integrationsrådet?

Vær opmærksom på, at du i forbindelse med din tilmelding til opstillingsmødet giver samtykke til at Aalborg Kommune må behandle dine personoplysninger i forbindelse med dit kandidatur til Integrationsrådet. Du kan læse mere om kommunens behandling af dine personoplysninger på Aalborg Kommunes hjemmeside

Hvis du vil være en del af Aalborg Kommunes Integrationsrådet, så kan du læse mere herunder.

Print alle punkter

Forretningsorden

Læs Integrationsrådets forretningsorden 

Print alle punkter

Del indhold