Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Integrationsrådet

Integrationsrådet rådgiver byrådet om integration og bygger bro mellem Aalborg Kommune og borgere med anden etnisk herkomst end dansk.

Gå til siden med referater fra Integrationsrådet

Integrationsrådet rådgiver byrådet og kommunens forvaltninger om kommunale indsatser og fungerer også som sparringspartner for andre integrationsaktører i kommunen.

Byrådet har ansvar for at inddrage Integrationsrådet, når det er relevant og Integrationsrådet kan tage emner op på eget initiativ. 

Integrationsrådet har høringsret i forhold til sager af integrationsmæssig relevans, som forelægges de politiske udvalg, men Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager.

Print alle punkter

Del indhold