Handicaprådets møder

Udsendelse af dagsorden og referat samt sagernes fremlæggelse

Referat

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse

Inhabilitet

Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag

Nedsættelse af underudvalg

Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse

Ikræfttrædelse