Konstituering

Fastlæggelse af mødeplan

Sekretariatsbetjening - dagsorden

Modtagelse af afbud og indkaldelse af stedfortræder

Fastlæggelse af procedurer for høringssvar

Referat

Mødernes afvikling og mødeledelse

Sagsbehandling udenfor møderne

Ændring af forretningsorden