Modtagelse af afbud og indkaldelse af stedfortræder