Udsendelse af dagsorden og referat samt sagernes fremlæggelse