Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Handicaprådet

Rådet arbejder for bedre kommunale forhold for personer med handicap

Handicaprådets opgaver

Handicaprådet rådgiver byrådet i spørgsmål relateret til handicap og behandler lokalpolitiske spørgsmål om personer med handicap.

Rådet kan desuden drøfte spørgsmål af mere almen karakter og foreslå såvel politiske som administrative initiativer. Rådet kan kontakte andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer.

Bemærk: Handicaprådet behandler ikke spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Mødekalender 2019

31. januar 25. april juli mødefri 31. oktober
28. februar 23. maj 22. august 28. november
28. marts 27. juni 26. september  19. december

Alle møder holdes kl. 14-17, og dagsordenen kan hentes ca. en uge før mødet.

Dagsorden/referater

Handicaprådets sammensætning 2018-2021

Handicaprådet består af 14 medlemmer:

 • 7 medlemmer og 7 stedfortrædere, bosiddende i Aalborg Kommune, og udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH).
 • 7 medlemmer og 7 stedfortrædere, der repræsenterer Aalborg Kommune.

Medlemmer af Danske Handicaporganisationer (DH)

 • Ulla Ringgren Nielsen
 • Steffen Winther 
 • Birthe Hvolbæk 
 • Anders Hind
 • Bruno Christiansen
 • Bente Fjordside
 • Pelle Rosenbeck Gøeg

Repræsentanter for Aalborg Byråd

 • Lene Krabbe Dahl (A)
 • Rose Sloth Hansen (A)

Forvaltningsrepræsentanter

 • Lars Lykke Knudsen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
 • Alice Aagaard Hagemann, Ældre- og Handicapforvaltningen
 • Torben Kjeldgaard Larsen, By- og Landskabsforvaltningen
 • Kari Rune Jakobsen, Skoleforvaltningen
 • Mikkel Grimmeshave, Sundheds- og Kulturforvaltningen

Handicaprådets sekretær: Lene Krogh-Jørgensen, Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Handicaprådet udpeger selv sin formand og fastsætter sin forretningsorden.  
Handicaprådets valgperiode følger byrådsperioden.

Del indhold

Når du skriver til Handicaprådet

Handicaprådet behandler ikke spørgsmål om enkeltpersoners forhold, hverken personale- eller klagesager.

Inklusion

Bilag fra 28. august 2014

Inklusion i Aalborg Kommune (PowerPoint)