Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Handicaprådet

Rådet arbejder for bedre kommunale forhold for personer med handicap.

Gå til siden med dagsorden og referater fra Handicaprådet

Handicaprådet rådgiver byrådet i spørgsmål relateret til handicap og behandler lokalpolitiske spørgsmål om personer med handicap.

Rådet kan desuden drøfte spørgsmål af mere almen karakter og foreslå såvel politiske som administrative initiativer. Rådet kan kontakte andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer.

Handicaprådet behandler ikke spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Vedtægter og forretningsorden

Print alle punkter

Kontakt:

Sekretær Thomas Haugaard
Job og Velfærd
Sønderbro 12, 9000 Aalborg
Telefon 9982 7417 

 

Del indhold