Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Handicaprådet

Rådet arbejder for bedre kommunale forhold for personer med handicap.

Handicaprådets opgaver

Handicaprådet rådgiver byrådet i spørgsmål relateret til handicap og behandler lokalpolitiske spørgsmål om personer med handicap.

Rådet kan desuden drøfte spørgsmål af mere almen karakter og foreslå såvel politiske som administrative initiativer. Rådet kan kontakte andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer.

Bemærk: Handicaprådet behandler ikke spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Mødekalender 2020

 • 24. februar kl. 14-17
 • 26. marts kl. 14-17
 • 30. april kl. 14-17
 • 28. maj kl. 14-17
 • 18. juni kl. 14-17
 • 27. august kl. 14-17
 • 1. oktober kl. 14-17
 • 29. oktober kl. 14-17
 • 26. november kl. 14-17
 • 17. december kl. 13-17

Dagsordenen kan hentes ca. en uge før mødet.

Dagsorden/referater

Sekretær

 • Lene Krogh-Jørgensen, Sundheds- og Kulturforvaltningen, Danmarksgade 17, 9000 Aaalborg, tlf. 9931 1958.
Del indhold