Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Det Grønne Råd

Det Grønne Råd er et dialogforum vedrørende kommunens administration og planlægning inden for natur, miljø og friluftsliv.

Gå til siden med referater fra Det Grønne Råd

Det Grønne Råds sammensætning

Formand for rådet er rådmanden for By og Land og rådets medlemmer repræsenterer grønne, frilufts-, og fritidsorganisationer, erhvervsorganisationer og andre myndigheder med arbejdsområde, der vedrører rådets opgaver.

Byer & Natur fungerer som sekretariat for rådet.

Medlemmer

Formand:
Rådmand Jan Nymark Rose Thaysen

Øvrige medlemmer:

Jørgen Balslev Hansen, Danmarks Naturfredningsforening

Jørgen Pedersen, Friluftsrådet

Uffe Westerberg, Danmarks Sportsfiskerforbund

Evi Risdahl, Danmarks Jægerforbund

Anton Thøger Larsen, Dansk Ornitologisk Forening

Carl Chr. Pedersen, Agri Nord

Niels Pedersen Qvist, LandboNord

Bent Skov Christensen, nf plus

Martin Nissen Nørgaard, Naturstyrelsen Himmerland

Michael Tams Engberg, Naturvejlederforeningen i Danmark

Flemming Midtgaard, Foreningen Landsbyerne i Aalborg Kommune

Pia Juul Eriksen, Sundhed og Kultur

Michael Palsgaard, Klima og Miljø

Kirsten Lund Andersen, By og Land

Temamøde i Det Grønne Råd

Kom med til Temamøde i Det Grønne Råd torsdag den 1. december 2022 klokken 17.00 til 20.00.

Print alle punkter

 

Mødekalender 2022

31. marts

16. juni     

25. august

17. november

Temamøder
1. december
kl. 17.00-20.00.

Del indhold