Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Det Grønne Råd

Det Grønne Råd er et dialogforum vedrørende kommunens administration og planlægning inden for natur, miljø og friluftsliv.

Det Grønne Råds sammensætning

Formand for rådet er rådmanden for By- og Landskabsudvalget, og rådets medlemmer repræsenterer grønne, frilufts-, og fritidsorganisationer, erhvervsorganisationer og andre myndigheder med arbejdsområde, der vedrører rådets opgaver.

Park & Natur fungerer som sekretariat for rådet.

Se medlemsliste.

Mødekalender 2020

5.
marts
kl. 15-17

7.
maj
kl. 15-17     

20.
august
kl. 15-17

12.
november
kl. 15-17

Temamøde
(ikke planlagt)
kl. 17-20

Indhold til temamødet 28. marts 2019 er "Retningslinjerevision 2019 - Nye og målrettede retningslinjer i Aalborg Kommunes kommuneplan".

Indhold til temamødet 05. oktober 2017 var "Plads til natur i by og det åbne land". Læs mere i oplæggene fra temamødet.

Indhold til temamødet 17. november 2016 var "Aalborg Kommunes Natura 2000-handleplaner og vandområdeplaner". Læs mere i oplæggene fra temamødet og om Forslagene til Aalborg Kommunes Natura 2000-handleplaner.

Indhold til temamødet 21. maj 2015 var "Naturværdier og landbrugserhvervet i et samspil". Læs mere i oplægget til temamødet "Oplæg fra temamøde den 21. maj 2015: Naturværdier og landbrugserhvervet i et samspil"

Indhold til temamødet 26. juni 2014 var "Skov i Aalborg Kommune - drift, benyttelse, beskyttelse". Læs mere i oplæggene til temamødet "Fremtidens Skove" og " Naturindhold og biodiversitet i skove".

Referater

Sortering:Alfabetisk
  DownloadReferat fra 20-08-2020 med bilag
  DownloadReferat fra 05-03-2020 med bilag
  DownloadReferat fra 28-11-2019 med bilag
  DownloadReferat fra 22. august 2019 med bilag
  DownloadReferat fra 16-05-2019 med bilag
  DownloadReferat fra 31-01-2019 med bilag
  DownloadReferat fra 15-11-2018 med bilag
  DownloadReferat fra 16-08-2018
  DownloadReferat fra 17. maj 2018 med bilag og bemærkninger til tidligere referat
  DownloadReferat fra 15-02-2018 med bilag
Del indhold