Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Det Grønne Råd

Det Grønne Råd er et dialogforum vedrørende kommunens administration og planlægning inden for natur, miljø og friluftsliv.

Gå til siden med referater fra Det Grønne Råd

Det Grønne Råds sammensætning

Formand for rådet er rådmanden for By- og Landskabsudvalget, og rådets medlemmer repræsenterer grønne, frilufts-, og fritidsorganisationer, erhvervsorganisationer og andre myndigheder med arbejdsområde, der vedrører rådets opgaver.

Byer & Natur (tidligere Park & Natur) fungerer som sekretariat for rådet.

Medlemmer

Formand:
Rådmand Hans Henrik Henriksen
Øvrige medlemmer:
Jørgen Balslev Hansen, Danmarks Naturfredningsforening
Jørgen Pedersen, Friluftsrådet
Peter Sørensen, Danmarks Sportsfiskerforbund
Niels Peder Greve, Danmarks Jægerforbund
Anton Thøger Larsen, Dansk Ornitologisk Forening
Carl Chr. Pedersen, Agri Nord
Niels Pedersen Qvist, LandboNord
Bent Skov Christensen, nf plus
Martin Nissen Nørgaard, Naturstyrelsen Himmerland
Michael Tams Engberg, Naturvejlederforeningen i Danmark
Flemming Midtgaard, Foreningen Landsbyerne i Aalborg Kommune
Pia Juul Eriksen, Sundheds- og Kulturforvaltningen
Michael Palsgaard, Miljø- og Energiforvaltningen
Kirsten Lund Andersen, By- og Landskabsforvaltningen

Mødekalender 2021

11.
februar
kl. 15-17

27.
maj
kl. 15-17     

19.
august
kl. 15-17

18.
november
kl. 15-17

Temamøder
(ikke planlagt)
kl. 17-20

Del indhold