Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Det Grønne Råd

Det Grønne Råd er et dialogforum vedrørende kommunens administration og planlægning inden for natur, miljø og friluftsliv.

Gå til siden med referater fra Det Grønne Råd

Det Grønne Råds sammensætning

Formand for rådet er rådmanden for By og Land og rådets medlemmer repræsenterer grønne, frilufts-, og fritidsorganisationer, erhvervsorganisationer og andre myndigheder med arbejdsområde, der vedrører rådets opgaver.

Byer & Natur fungerer som sekretariat for rådet.

Medlemmer

Formand:
Rådmand Jan Nymark Rose Thaysen

Øvrige medlemmer:

Jørgen Balslev Hansen, Danmarks Naturfredningsforening

Jørgen Pedersen, Friluftsrådet

Uffe Westerberg, Danmarks Sportsfiskerforbund

Evi Risdahl, Danmarks Jægerforbund

Anton Thøger Larsen, Dansk Ornitologisk Forening

Carl Chr. Pedersen, Agri Nord

Jeppe Lykkegaard Christensen, LandboNord

Bent Skov Christensen, nf plus

Martin Nissen Nørgaard, Naturstyrelsen Himmerland

Michael Tams Engberg, Naturvejlederforeningen i Danmark

Flemming Midtgaard, Foreningen Landsbyerne i Aalborg Kommune

Søren Nøhr Tang, Nordisk Herpetologisk Forening

Pia Juul Eriksen, Sundhed og Kultur

Michael Palsgaard, Klima og Miljø

Kirsten Lund Andersen, By og Land

 

Mødekalender 2023

2. marts

15. juni     

14. september

23. november

Temamøde
Ikke planlagt

Del indhold