Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ældrerådet

Ældrerådet rådgiver Byrådet om lokalpolitik, der vedrører ældre og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om kommunens forhold for ældre.

Ældrerådet er nedsat i henhold til § 30-33 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Alle forslag der vedrører den ældre del af befolkningen skal sendes til høring i Ældrerådet, før de bliver vedtaget i Byrådet. Ældrerådet kan også på eget initiativ udtale sig og stille forslag om alle emner, der har interesse for kommunens ældre borgere.

Rådet behandler ikke sager for enkeltpersoner, men alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til Ældrerådet med spørgsmål og sager, der har generel eller principiel interesse.

Ældrerådets sammensætning

Ældrerådet har 13 medlemmer, der er valgt ved direkte valg blandt kommunens borgere, som er fyldt 60 år. Medlemskabet af Ældrerådet er et frivilligt og ulønnet hverv.

Medlemmerne repræsenterer alle kommunes ældre borgere og er valgt for perioden 2018-21. Medlemmerne af rådet vælges som enkeltpersoner og repræsenterer ikke politiske partier eller interesseorganisationer.

Ældrerådet udpeger to repræsentanter til hvert af kommunes tre lokalråd, der så vidt muligt er bosiddende i lokalområdet. Læs mere om lokalrådene her.

Mødekalender 2018

Ældrerådet holder møde cirka en gang om måneden. Juli måned er mødefri. Udover de ordinære møder afholder Ældrerådet også dialogmøder med Ældre- og Handicapudvalget, ekstraordinære møder vedrørende budget mv.

9. januar 17. april 18. september
7. februar 14. maj 11. oktober
15. februar 21. juni 22. november
20. marts 16. august 13. december

Ældrerådets medlemmer

Ældrerådet 2018-21

 • Anette Valentin, Nørresundby (Formand)
 • Jørgen Linnemann, Aalborg SØ (Næstformand)
 • Arne Fischer, Klarup
 • Bengt Andersen, Aalborg Øst
 • Bibi Jane Back, Aalborg
 • Birgith Breinholt Nielsen, Hals
 • Dorte Karen Margrethe Poulstrup, Gandrup
 • Hanne Lise Richter, Aalborg
 • Jørgen Villiam Behrentzs, Aalborg
 • Karen Lis Jensen, Aalborg SØ
 • Karen Margrethe Mortensen, Nibe
 • Ole Sørensen, Aalborg
 • Ulla Marie Blankensteiner, Aalborg
Del indhold