Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Oversigt over udvalg, bestyrelser, kommissioner m.m.

I Aalborg har vi 130 udvalg, kommissioner, råd og nævn, hvortil byrådet udpeger ca. 200 medlemmer og stedfortrædere.

På byrådets konstituerende møde eller umiddelbart herefter vælges de nye medlemmer. Medlemmerne udpeges dels fra byrådets midte og dels fra partiorganisationerne. Valgene har virkning for byrådets funktionsperiode.

Hvis du er i tvivl så kontakt venligst Byrådssekretariatet, 9931 1611

Vælg en kategori

Udvalg, råd eller nævn Kategori
4. Maj Kollegiet Kollegium - bestyrelse
AN-TV Repræsentantskab
Arbejderbevægelsens Kollegium Kollegium - bestyrelse
Arealudviklingsselskab Stigsborg 1 P/S Bestyrelser
Beboerklagenævn Nævn
Bevillingsnævnet Nævn
Blegkilde Kollegiet Kollegium - bestyrelse
Boligudvalget, Udvikling i boligområder § 17, stk. 4-udvalg Paragraf 17, stk. 4
Boulevarden 27 Kollegium - bestyrelse
Broudvalget for Limfjordsbroen Udvalg
By- og Landskabsudvalget Stående udvalg
Børn- og ungeudvalget Udvalg
Børne- og Undervisningsudvalget Stående udvalg
C. W. Obel Kollegiet Kollegium - bestyrelse
Café Parasollen Bestyrelser
Christiansgade Ungdomsboliger Kollegium - bestyrelse
De Frivilliges Hus Bestyrelser
Den selvejende institution og fond Nibe Lystbådehavn Bestyrelser
Destination Nord Bestyrelser
Det Grønlandske Hus i Aalborg Bestyrelser
Det Hem'lige Teater Bestyrelser
Det Lokale Beskæftigelsesråd Paragraf 17, stk. 4
Ejendomsfonden Artcenter Spritten Bestyrelser
Ekspropriationskommissionen - fast ejendom Kommissioner
Elitesport Aalborg Bestyrelser
F. T. Hvass og Hustrus legat Bestyrelser
FGU Aalborg Bestyrelser
Folkeoplysningsudvalget Udvalg
Fonden Artcenter Spritten Bestyrelser
Fonden DGI-Huset i Nordkraft Fond - bestyrelse
Fonden til bevaring af værdifulde gamle bygninger og miljøer i Nibe by og omegn Fond - bestyrelse
Fredningsnævnet for Nordjylland, syd-østlig del. Nævn
Grundlisteudvalget Udvalg
Handicaprådet i Aalborg Kommune Råd
Hasseris Gymnasium Bestyrelser
Hegnssynet Andre
Helgolandsgade 35 Kollegium - bestyrelse
Hjemmeværnsdistriktsudvalg - Nordjylland Udvalg
Hospice Vangen Bestyrelser
Huset Bestyrelser
Huslejenævnet Nævn
Integrationsråd Råd
Job- og Velfærdsudvalget Stående udvalg
Kildehuset, Fountain House i Aalborg Bestyrelser
KIMO Danmark Bestyrelser
Kirkens Korshærs Herberg i Aalborg Bestyrelser
Klima- og Miljøudvalget Stående udvalg
KL's repræsentantskab Repræsentantskab
Kollegiet Danmarksgade 55 Kollegium - bestyrelse
Komiteen for bygningspræmiering i Aalborg Komité
Kommunens styrelse under krig eller truende udsigt til krig Andre
Kredsråd - Nordjyllands Politi Nævn
Krisecenter for Kvinder Bestyrelser
Kulturskoleråd Råd
KUNSTEN Bestyrelser
Kunstudvalget Paragraf 17, stk. 4
Landdistriktsudvalget Paragraf 17, stk. 4
Lille Vildmose Naturfond Fond - bestyrelse
Lille Vildmosecentret Bestyrelser
Limfjordskollegiet Kollegium - bestyrelse
Limfjordsrådet Råd
Lokalråd Nord Råd
Lokalråd Vest Råd
Lokalråd Øst Råd
Mangfoldighedsudvalget Paragraf 17, stk. 4
Musikkens Hus i Nordjylland Fond - bestyrelse
Myrdal Kollegiet Kollegium - bestyrelse
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark Bestyrelser
Nibe Idræts- og KulturCenter Bestyrelser
Nordjyllands Beredskab I/S Bestyrelser
Nordjyllands Trafikselskab, bestyrelsen Bestyrelser
Nordjyllands Trafikselskab, repræsentantskabet Repræsentantskab
Nordjysk Handelskollegium Kollegium - bestyrelse
Nordjysk Kollegium Kollegium - bestyrelse
Nordjyske Museer Bestyrelser
Nordkraft Big Band, bestyrelse Bestyrelser
Nordværk I/S Bestyrelser
NOVI Ejendomsfond (Ejendoms- og Finansieringsfonden for Nordjyllands Videnpark) Fond - bestyrelse
Nørresundby Gymnasium og HF Bestyrelser
Nørresundby Idrætscenter Bestyrelser
Oudrup Deponi I/S Bestyrelser
Overtaksationskommissioner - offentlige veje Kommissioner
Port of Aalborg A/S Bestyrelser
Senior- og Omsorgsudvalget Stående udvalg
Sind - Daghøjskole, Aalborg Bestyrelser
Skatteankenævn Aalborg Nævn
Springeren - Maritimt Oplevelsescenter Bestyrelser
Studiebolig Aalborg, bestyrelsen Bestyrelser
Studiebolig Aalborg, repræsentantskabet Repræsentantskab
Sundheds- og Kulturudvalget Stående udvalg
Taksationskommissionen - fast ejendom Kommissioner
Taksationskommissioner - offentlige veje Kommissioner
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland Bestyrelser
Teater Nordkraft Bestyrelser
Tech College Aalborg Bestyrelser
Uddannelsesråd Paragraf 17, stk. 4
UngAalborg (Ungdomsskolebestyrelsen) Bestyrelser
Utzon Center A/S Bestyrelser
Utzon Fond Fond - bestyrelse
Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet for Nordjyllands 10. storkreds: 7., 8. og 9. opstillingskredse Valgbestyrelser
Valgbestyrelsen ved Kommunale valg Valgbestyrelser
Viking Kollegiet Kollegium - bestyrelse
VUK (Voksenskolen for undervisning og kommunikation Aalborg) Bestyrelser
Vurderingsankenævn Nævn
Vurderingsmænd, mark- og vejfredsloven, § 21 Andre
Økonomiudvalget Stående udvalg
Aalborg City Gymnasium Bestyrelser
Aalborg Erhvervskollegium Kollegium - bestyrelse
Aalborg Erhvervsråd Paragraf 17, stk. 4
Aalborg Forsyning A/S Bestyrelser
Aalborg Handelsskole Bestyrelser
Aalborg Internationale Kollegium Kollegium - bestyrelse
Aalborg Iværksætterråd Paragraf 17, stk. 4
Aalborg Katedralskole Bestyrelser
Aalborg Kommunes Billedkunstråd Råd
Aalborg Kommunes Rytmiske Musikudvalg Paragraf 17, stk. 4
Aalborg Kongres & Kultur Center Bestyrelser
Aalborg Lufthavn a.m.b.a., repræsentantskab Repræsentantskab
Aalborg Symfoniorkester, Bestyrelse Bestyrelser
Aalborg Teater Bestyrelser
Aalborg Zoologiske Have Bestyrelser
Aalborghus Gymnasium Bestyrelser
Aalborghus Kollegiet Kollegium - bestyrelse
Aalborgkollegiet Kollegium - bestyrelse