Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Oversigt over udvalg, bestyrelser, kommissioner m.m.

I Aalborg har vi 160 udvalg, kommissioner, råd og nævn, hvortil byrådet udpeger ca. 600 medlemmer og stedfortrædere.

På byrådets konstituerende møde eller umiddelbart herefter vælges de nye medlemmer. Medlemmerne udpeges dels fra byrådets midte og dels fra partiorganisationerne. Valgene har virkning for byrådets funktionsperiode.

Hvis du er i tvivl så kontakt venligst Byrådssekretariatet, 9931 1611

Vælg en kategori

Udvalg, råd eller nævn Kategori
4. Juli Komiteen Komité
4. Maj Kollegiet Kollegium - bestyrelse
AKU-Aalborg, bestyrelsen Bestyrelser
AKU-Aalborg, repræsentantskabet Repræsentantskab
AN-TV Repræsentantskab
Apoteker S. C. Strøybergs fond til bevarelse af Jens Bangs Stenhus Fond - bestyrelse
Arbejderbevægelsens Kollegium Kollegium - bestyrelse
Beboerklagenævn Nævn
Beskæftigelsesudvalget Stående udvalg
Bevillingsnævnet Nævn
Blegkilde Kollegiet Kollegium - bestyrelse
Boligudvalget, Udvikling i boligområder § 17, stk. 4-udvalg Paragraf 17, stk. 4
Boulevarden 27 Kollegium - bestyrelse
Broudvalget for Limfjordsbroen Udvalg
By- og Landskabsudvalget Stående udvalg
Børn- og ungeudvalget Udvalg
C. W. Obel Kollegiet Kollegium - bestyrelse
Café Parasollen Bestyrelser
Christiansgade Ungdomsboliger Kollegium - bestyrelse
De Frivilliges Hus Bestyrelser
Den selvejende institution og fond Nibe Lystbådehavn Bestyrelser
Den selvejende institution Svalegården Hasseris Bestyrelser
Destination Nord Bestyrelser
Det Grønlandske Hus i Aalborg Bestyrelser
Det Hem'lige Teater Bestyrelser
Det Lokale Beskæftigelsesråd Paragraf 17, stk. 4
Ekspropriationskommissionen - fast ejendom Kommissioner
Elitesport Aalborg Bestyrelser
F. T. Hvass og Hustrus legat Bestyrelser
Familie- og Socialudvalget Stående udvalg
FGU Aalborg Bestyrelser
Folkeoplysningsudvalget Udvalg
Fonden Børnenes Kontor i Aalborg Fond - bestyrelse
Fonden Den gamle Købmandsgaards legat, købmand Stauns Mindelegat og Aage og Mary Refers Legat Fond - bestyrelse
Fonden DGI-Huset i Nordkraft Fond - bestyrelse
Fonden til bevarelse af gamle Aalborghuse Fond - bestyrelse
Fonden til bevaring af værdifulde gamle bygninger og miljøer i Nibe by og omegn Fond - bestyrelse
Fonden Vejgaardhallen Bestyrelser
Fredningsnævnet for Nordjylland, syd-østlig del. Nævn
Grundlisteudvalget Udvalg
Grønlandshavnens Ejendomme A/S Bestyrelser
Hals Museumsforening og Arkiv Bestyrelser
Handicaprådet i Aalborg Kommune Råd
Hasseris Gymnasium Bestyrelser
Hasserisskolernes Lejrhytte Bestyrelser
Hegnsynet Andre
Helgolandsgade 35 Kollegium - bestyrelse
Hjemmeværnsdistriktsudvalg - Nordjylland Udvalg
Hospice Vangen Bestyrelser
Hovedstadsregionens og Midt-Nord Naturgasselskab I/S Repræsentantskab
Huset Bestyrelser
Huslejenævnet Nævn
Haandværkerhuset i Aalborg Bestyrelser
I/S Reno-Nord Bestyrelser
InfoCenter Aalborg Bestyrelser
Integrationsråd Råd
Kildehuset, Fountain House i Aalborg Bestyrelser
KIMO Danmark Bestyrelser
Kirkens Korshærs Herberg i Aalborg Bestyrelser
KL's repræsentantskab Repræsentantskab
Kollegiet Danmarksgade 55 Kollegium - bestyrelse
Komiteen for bygningspræmiering i Aalborg Komité
Kommunens styrelse under krig eller truende udsigt til krig Andre
Kredsråd - Nordjyllands Politi Nævn
Krisecenter for Kvinder Bestyrelser
Kulturskoleråd Råd
KUNSTEN Bestyrelser
Landdistriktsudvalget Paragraf 17, stk. 4
Ligestillingsudvalget Paragraf 17, stk. 4
Lille Vildmose Naturfond Fond - bestyrelse
Lille Vildmose Produktionsskole Bestyrelser
Lille Vildmosecentret Bestyrelser
Lille Vildmose-fonden Fond - bestyrelse
Limfjordskollegiet Kollegium - bestyrelse
Limfjordsrådet Råd
Lokalråd Nord Råd
Lokalråd Vest Råd
Lokalråd Øst Råd
Magistraten Stående udvalg
Marie Kristensens Mindefond Fond - bestyrelse
Miljø- og Energiudvalget Stående udvalg
Museet Godthåb Hammerværk Bestyrelser
Musikkens Hus i Nordjylland Fond - bestyrelse
Myrdal Kollegiet Kollegium - bestyrelse
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark Bestyrelser
Nibe Erhvervsråd Råd
Nibe Idræts- og KulturCenter Bestyrelser
Nordjyllands Beredskab I/S Bestyrelser
Nordjyllands Historiske Museum Bestyrelser
Nordjyllands Trafikselskab, bestyrelsen Bestyrelser
Nordjyllands Trafikselskab, repræsentantskabet Repræsentantskab
Nordjyllandsværket A/S Bestyrelser
Nordjysk Handelskollegium Kollegium - bestyrelse
Nordjysk Kollegium Kollegium - bestyrelse
Nordkraft Big Band, bestyrelse Bestyrelser
NOVI Ejendomsfond (Ejendoms- og Finansieringsfonden for Nordjyllands Videnpark) Fond - bestyrelse
NTC Ejendom A/S Bestyrelser
Nye Fælles Veje Paragraf 17, stk. 4
Nørresundby Gymnasium og HF Bestyrelser
Nørresundby Idrætscenter Bestyrelser
Oudrup Deponi I/S Bestyrelser
Overtaksationskommissioner - offentlige veje Kommissioner
Port of Aalborg A/S Bestyrelser
Sind - Daghøjskole, Aalborg Bestyrelser
SIND-klubben Bestyrelser
Skatteankenævn Aalborg Nævn
Skoleudvalget Stående udvalg
Springeren - Maritimt Oplevelsescenter Bestyrelser
Staten i hele Danmark, repræsentantskabet Andre
Sundby Samlingerne Bestyrelser
Sundby-Hvorup Skolers Feriekoloni & Lejrskole Bestyrelser
Sundheds- og Kulturudvalget Stående udvalg
Taksationskommissionen - fast ejendom Kommissioner
Taksationskommissioner - offentlige veje Kommissioner
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland Bestyrelser
Tall Ship Aalborg Fonden (LOA) Fond - bestyrelse
Teater Nordkraft Bestyrelser
Tech College Aalborg Bestyrelser
Uddannelsesråd Paragraf 17, stk. 4
Udviklingsrådet for Nibe-området i Aalborg Kommune Bestyrelser
Ungdomsskolebestyrelsen Bestyrelser
Utzon Center A/S Bestyrelser
Utzon Fond Fond - bestyrelse
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europaparlamentet for Nordjyllands 10. storkreds: 7., 8. og 9. opstillingskredse Valgbestyrelser
Valgbestyrelsen ved kommunale valg Valgbestyrelser
Viking Kollegiet Kollegium - bestyrelse
Vikingebyen i Sebbersund Bestyrelser
Voksenskolen for undervisning og kommunikation Aalborg Bestyrelser
Vurderingsankenævn Nævn
Vurderingsmænd, mark- og vejfredsloven, § 21 Andre
Ældre- og Handicapudvalget Stående udvalg
Aalborg Bygas A/S Bestyrelser
Aalborg City Gymnasium Bestyrelser
Aalborg Decentrale Værker A/S Bestyrelser
Aalborg Energi Holding A/S Bestyrelser
Aalborg Energicenter A/S Bestyrelser
Aalborg Erhvervskollegium Kollegium - bestyrelse
Aalborg Erhvervsråd Paragraf 17, stk. 4
Aalborg Fjernkøling A/S Bestyrelser
Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum Bestyrelser
Aalborg Handelsskole Bestyrelser
Aalborg Havn Areal A/S Bestyrelser
Aalborg Havn Logistik A/S Bestyrelser
Aalborg Internationale Kollegium Kollegium - bestyrelse
Aalborg Iværksætterråd Paragraf 17, stk. 4
Aalborg Katedralskole Bestyrelser
Aalborg Kloak A/S Bestyrelser
Aalborg Kommunes Kunstfond Paragraf 17, stk. 4
Aalborg Kommunes Rytmiske Musikudvalg Paragraf 17, stk. 4
Aalborg Kongres & Kultur Center Bestyrelser
Aalborg Lufthavn a.m.b.a., repræsentantskab Repræsentantskab
Aalborg Naturgas Salg A/S Bestyrelser
Aalborg Service A/S Bestyrelser
Aalborg Sportshøjskole Bestyrelser
Aalborg Symfoniorkester, Bestyrelse Bestyrelser
Aalborg Teater Bestyrelser
Aalborg Turistforening Bestyrelser
Aalborg Vand A/S Bestyrelser
Aalborg Vand Entreprise A/S Bestyrelser
Aalborg Vand Holding A/S Bestyrelser
Aalborg Varme A/S Bestyrelser
Aalborg Zoologiske Have Bestyrelser
Aalborghus Gymnasium Bestyrelser
Aalborghus Kollegiet Kollegium - bestyrelse
Aalborgkollegiet Kollegium - bestyrelse