Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Huslejenævnet

Hvad er Huslejenævnet, og hvad kan du bruge det til?

Hvad er Huslejenævnet?

Huslejenævnet behandler uenigheder mellem lejere og udlejere inden for det private boligbyggeri i Aalborg Kommune.

Huslejenævnet er en klageinstans, og nævnet yder derfor ikke råd og vejledning.

Huslejenævnets sekretariat kan udelukkende vejlede dig om, hvordan du indbringer en sag for nævnet.

Print alle punkter

Del indhold