Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Huslejenævnet

Huslejenævnet behandler uenigheder mellem lejere og udlejere inden for det private boligbyggeri i Aalborg Kommune.

Huslejenævnet er en klageinstans, og nævnet yder derfor ikke råd og vejledning.

Huslejenævnets sekretariat kan udelukkende vejlede dig om, hvordan du indbringer en sag for nævnet.

Del indhold