Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Verdensmålsstrategi

Med Aalborg Kommunes første Verdensmålsstrategi ønsker Byrådet at sætte retning for et arbejde, der kan sikre, at udviklingen i Aalborg Kommune er både økonomisk og miljømæssigt bæredygtig samt socialt retfærdig.

Verdensmålsstrategien er fortsættelsen og en emnemæssig udvidelse af det arbejde, der hidtil har været tilrettelagt i vores bæredygtighedsstrategi. I Verdensmålsstrategien retter vi fokus mod områderne klima, ressourcer, ulighed samt biodiversitet. En fokuseret indsat på fire områder kræver, at vi samtidigt sikrer, at vi ikke går på kompromis med det øvrige indhold i FN’s 17 Verdensmål.

Verdensmålene fylder helt naturligt en meget stor del af den kommunale forvaltnings arbejde. Vi har altså været i gang med arbejdet længe, på mange forskelligartede opgaveområder. Det, vi gør nu, er at styrke fællesskabet om opgaveløsningen på tværs af vores organisation og i samarbejde med borgere og virksomheder. Vi skal hele vejen omkring målene, i en holistisk opgavetilgang.

Håbet er, at strategien kommer til kendskab for alle vores medarbejdere i den kommunale organisation og bliver et godt grundlag for den forestående inddragelse af borgere og erhvervsliv. Kun i fællesskab kan vi løfte opgaven omkring FN’s 17 Verdensmål – vi udvikler os sammen!

Print alle punkter

 

Webtilgængelighed

Det er vigtigt for os, at Aalborg Kommunes hjemmesider kan bruges af alle, der kan og vil. 

Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv eller ring til vores serviceteam vedrørende webtilgængelighed.

Kontakt vedrørende webtilgængelighed
Skriv til os på was@aalborg.dk
Ring på telefon 9931 1619

 

Del indhold