Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sundhedsaftalen 2019

Sundhedsaftalen skal sikre koordinering af sundhedsindsatsen for at opnå sammenhængende patientforløb på tværs af regioner og kommuner

Sundhedsaftale mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland

For aftaleperioden 2019-23 er der indgået en sundhedsaftale mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland

Gå til: Sundhedsaftaler 2019 (Region Nordjyllands hjemmeside)

Vision 

Den fælles vision for Sundhedsaftalen er:

”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem”

Visionen skal udmøntes gennem samarbejde om 5 pejlemærker:

  1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaven og sundhedstilbud tæt på borgeren
  2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdspartnere
  3. Større lighed i sundhed
  4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår
  5. Mindre rygning vil give flere raske leveår.

Den Tværsektorielle Grundaftale

En række fælles samarbejdsaftaler mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland understøtter samarbejdet om bestemte målgrupper eller emner. De er blevet til over flere aftaleperioder og det vurderes løbende, om de stadig er relevant.

Samlet set kaldes disse samarbejdsaftaler for Den Tværsektorielle Grundaftale.

Gå til: Den Tværsektorielle grundaftale (Region Nordjyllands hjemmeside).

Del indhold